Conceptbedrijfsplan doorstaat eerste toets

Dinsdag is het Conceptbedrijfsplan besproken in de projectgroep. De projectgroep sprak unaniem haar waardering uit voor de acht deelprojectgroepen, de kerngroep en KplusV organisatieadvies voor het resultaat. Waardering voor onder andere de samenhang tussen de verschillende hoofdstukken.

 

Dinsdag is het Conceptbedrijfsplan besproken in de projectgroep. De projectgroep sprak unaniem haar waardering uit voor de acht deelprojectgroepen, de kerngroep en KplusV organisatieadvies voor het resultaat. Waardering voor onder andere de samenhang tussen de verschillende hoofdstukken.

Op een aantal punten kan het concept nog worden verbeterd. Bij het hoofdstuk financiën is de projectgroep bijvoorbeeld nieuwsgierig naar de onderbouwing van de diverse posten in de begroting 2013-2017 en de begroting van de eenmalige (oprichtings)kosten.

Aansluitend aan de projectgroepvergadering met Mark Leemans van KplusV organisatieadvies de slotbijeenkomst van de deelprojecten op 16 mei voorbereid. Ook een eerste gedachtewisseling gehad over de bijeenkomst voor het middenmanagement en de tweede medewerkerbijeenkomst begin juni.

’s Middags met Jos Wierema, de personeel- en organisatieadviseur van de provincie die de wervingsprocedure voor de kwartiermaker/beoogd directeur begeleidt, de laatste puntjes op de ‘i’ van het wervingsplan gezet en afspraken gemaakt over het startmoment van de werving.

Woensdag is het Conceptbedrijfsplan besproken in de Managementteamgroep. Ook de Managementteamgroep heeft zijn waardering voor het concept uitgesproken. Herman Groothuis, gemeentesecretaris Oldambt, neemt plaats in de selectiecommissie voor de kwartiermaker/beoogd directeur en Marijke Gelling, directeur van de Milieudienst gemeente Groningen, waarschijnlijk in de werkgeversdelegatie van het Bijzonder Georganiseerd Overleg.

Donderdag gesprek met mijn Drentse collega Jan Bos gehad. Bijgepraat over onze beide projecten. Wij zitten in dezelfde fase en onze processen zijn in grote lijnen gelijk. Ook in Drenthe wordt hard gewerkt aan het bedrijfsplan dat in juni in concept gereed is.
’s Middags mijn ambtelijk opdrachtgever provinciesecretaris Henk Jan Bolding bijgepraat.

Vrijdagmorgen overleg met de projectleiders van de deelprojecten gehad. Mijn grote waardering uitgesproken voor het werk dat zij met hun projectgroepleden de afgelopen twee maanden hebben verricht. Afspraken gemaakt over de wijzigingen in het Conceptbedrijfsplan. De projectleiders gaan er de komende dagen hard mee aan de slag en Mark Leemans zorgt voor de inpassing en de samenhang. 16 mei gaat het eindconcept naar de projectgroep. Ook over de vervolgwerkzaamheden gesproken. In de koffiepauze laat Mark Leemans een eerste versie van de presentatie van het Bedrijfsplan zien. Hij heeft hiervoor gebruikgemaakt van Prezi. Ziet er veelbelovend uit!

Tussen de middag wandeling gemaakt met kerngroeplid Jan Smittenberg. Jan geeft op een prima manier leiding aan drie deelprojecten. Jan zegt dat hij het een heel intensief project vindt. Als wij terugkomen bevestigt medekerngroeplid Gea Koeling dat. Beiden vinden het fijn dat ze dit weekend even op adem kunnen komen. Dikverdiend.

’s Middags leuk gesprek met Peter Klaassen. Peter werkt bij de GGD en Hulpverleningsdienst. Daar is sprake van veranderingen. Hij vertelt over zijn ervaringen met het bestuur van ‘zijn’ gemeenschappelijke regeling. Leerzaam.
Tot slot van de week de agenda en stukken voor de kerngroepvergadering  gereedgemaakt en verzonden. Als ik rond half zes het provinciehuis verlaat, is het vrijwel helemaal verlaten.

Deze week met onze berggids het programma voor een week bergsporten met mijn zoon afgesproken. Wij gaan eind juni/begin juli naar het Val d’Arolla, waar wij al ruim 25 jaar komen. Er staan vier beklimmingen op het programma. Voor die tijd is het Bedrijfsplan naar de colleges gezonden, als zich de komende weken geen onverwachte ontwikkelingen voordoen.