Complimenten voor rapport

Afgelopen week heb ik vooral veel tijd gestoken in de voorbereiding van de Tweede Bestuursconferentie RUD Groningen op 4 maart en het maken van het eindrapport fasen 1 en 2.

Afgelopen week heb ik vooral veel tijd gestoken in de voorbereiding van de Tweede Bestuursconferentie RUD Groningen op 4 maart en het maken van het eindrapport fasen 1 en 2.

De projectgroepleden informeren komende weken hun achterban over onze werkzaamheden de afgelopen maanden. Wij hebben gewerkt aan het takenpakket en de uitwerking en afweging van de modellen, die in het rapport ‘Samenwerkingsmodellen RUD Groningen’ staan beschreven. Maandagochtend waren de projectgroepleden Tjeerd Piek, Nanno Evenhuis en Theo Toxopeus bezig met de voorbereiding van de consultatiebijeenkomst voor de Oost-Groningse bestuurders en ambtenaren op 17 februari. Tjeerd Piek belt mij tijdens die bijeenkomst. Zij hebben een omissie ontdekt in het rapport: in de tabel met de formatieve omvang per model ontbreekt het model ‘Een RUD met verbonden partijen’. Eerste reactie balen, tweede reactie zo snel mogelijk repareren. Direct contact gezocht met onze adviseur Jan Beldman. Hij past tabel aan en in de loop van de middag kan ik de gewijzigde versie van het rapport naar de projectgroepleden mailen.

Deze week gesprekken gevoerd met mijn bestuurlijke opdrachtgever gedeputeerde Rudi Slager en mijn ambtelijke opdrachtgever provinciesecretaris Henk Jan Bolding. Beiden op hoofdlijnen geïnformeerd over de inhoud van ons rapport en afspraken gemaakt over voorbereiding van de bestuursconferentie. Met Rudi Slager ook nog vooruitgeblikt naar de vergadering van de IPO-gedeputeerden Milieu op 10 februari, waarin de RUD-vorming prominent op de agenda staat. Onze gezamenlijke conclusie is dat wij er in Groningen goed voor staan.

Ook gesprek gevoerd met Lenie Kootstra en Ton Sprenger. Lenie Kootstra is gemeentesecretaris van Zuidhorn en coördinerend gemeentesecretaris voor het project RUD en Ton is procescoördinator bij de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG). Beiden geven hun complimenten voor het rapport. Afgesproken dat Lenie een mail naar haar collega-gemeentesecretarissen stuurt, waarin zij hun vraagt de bestuursconferentie goed voor te bereiden.

Er volgt nog een gesprek met de voorzitter en vice-voorzitter van het VGG-portefeuillehoudersoverleg Milieu, de wethouders Jan Bessembinders en Jan Oomkes. Bij dat gesprek zit ook Rudi Slager.
Ik krijg vrijdag een mailtje van Henk Jan Bolding. Hij heeft het rapport gelezen en complimenteert de projectgroep ermee. Hij heeft veel waardering voor het feit dat de projectgroep er in is geslaagd gezamenlijke aanbevelingen te doen.

Dinsdag in onze tweewekelijkse kerngroepvergadering het programma voor de bestuursconferentie besproken. Met Hanneke Huls, onze communicatieadviseur, stilgestaan bij de communicatie rond ons project. Hanneke is heel tevreden over de manier waarop de communicatie verloopt.

Anders dan ik hier vorige week vermeldde, komt er naast een samenvatting ook een eindrapport. Alleen een samenvatting vinden wij als kerngroep toch te weinig informatief voor college-, raads-, staten- en ondernemingsraadleden. Wij gaan de projectgroep wel voorstellen de bijlagen niet in het rapport op te nemen, om een al te lijvig rapport van zo’n 90 pagina’s te voorkomen. De bijlagen plaatsen wij op de website van de provincie. Met kerngroeplid Liesbeth Groote Schaarsberg afgesproken dat zij de samenvatting voor haar rekening neemt en ik het eindrapport. Na een paar dagen heen weer mailen en bellen, halen Liesbeth en ik opnieuw een deadline. Dit keer de donderdagmiddag, omdat dan de stukken naar de projectgroep worden verzonden. Ons eindrapport krijgt als titel ons motto: samen werken aan kwaliteit.

Tussen de middag ga ik altijd wandelen, met name in perioden waarin ik heel intensief bezig ben, heb ik dat echt nodig. Meestal doe ik dat alleen. Deze week echter met een paar collega’s. Dinsdags met Elizabet de Graaf van de afdeling Verkeer en Vervoer en woensdag met Nienke Lobbezoo van de afdeling Landelijk Gebied en Water. Elizabet toevallig ontmoet. Zij heeft haar kamer iets verderop. Nienke ken ik al veel langer. Toen zij nog kind was, heb ik op haar gepast. Nu werkt zij ook bij de provincie. Beide vrouwen zijn hele aardige collega’s en hebben naar mijn idee heel wat in hun mars.

Vrijdag tussen de middag bijgepraat met oud-collega Wim Brenkman. Wim is nu directeur bij het Waterschap Noorderzijlvest. Wij hebben als gezamenlijke passie bergsporten en gaan nu al een aantal jaren met een groep vrienden van Wim een week bergsporten. Vanzelfsprekend vooruitgeblikt naar juli, als wij bij Zermatt een aantal vierduizenders willen beklimmen. Een mooi vooruitzicht en ook een beetje symbolisch: niks mooier dan om na uren van afzien op de top van zo’n berg te staan. Ook dit proces om te komen tot een RUD vraagt veel inzet en energie, maar ik weet waar wij het voor doen.