Compensatie voor omwonenden windpark Oostpolder

Initiatiefnemers van windpark Oostpolder in de Eemshaven (Waddenwind, RWE en Gijzenberg) stellen een extra bijdrage van € 275.000 per jaar voor de omgeving beschikbaar. De provincie Groningen en initiatiefnemers zijn dit bedrag overeengekomen als alternatief voor de dorpsmolens. Dit bedrag komt bovenop de € 1.050 per Megawatt die elke initiatiefnemer van een nieuwe windturbine in de provincie Groningen verplicht is bij te dragen aan een gebiedsfonds. Voor windpark Oostpolder komt dat neer op jaarlijks bijna € 100.000.

Gebiedsfonds en Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken (ECOO)

Het gebiedsfonds is bedoeld voor omwonenden en voor projecten in het gebied van de Eemshaven; van Valom tot aan Polen. Het plan is dat het gebiedsfonds in beheer komt van de hiervoor opgerichte Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken (ECOO). Het lidmaatschap van ECOO, die in juni 2018 is opgericht, staat open voor iedereen die binnen een afstand van 1.500 meter rondom de windparken in de Eemshaven woont. Van het totaal beschikbare bedrag wordt 80% rechtstreeks uitgekeerd aan de omwonenden. Het overige deel  wordt door ECOO in overleg met de leden gebruikt voor investeringen in duurzame energieprojecten. 

Vervolg

Windpark Oostpolder is in aanbouw en bestaat uit 21 windturbines met een totaal vermogen van 94,5 Megawatt. Het windpark wordt naar verwachting eind 2021 in bedrijf genomen. De betrokken partijen gaan de komende tijd in gesprek om de gemaakte afspraken verder uit te werken, zodat ze in kunnen gaan op het moment dat het windpark in bedrijf is.

Achtergrond 

In de samenwerkingsovereenkomst die de provincie en initiatiefnemers in 2017 met elkaar gesloten hebben, is afgesproken dat de initiatiefnemers 10% van het windpark beschikbaar zouden stellen voor dorpsmolens. Omdat deze dorpsmolens niet tot stand zijn gekomen, hebben de betrokken partijen met elkaar besloten dat de omwonenden van het windpark extra financiële compensatie krijgen.