Commissie Van Zijl onderzoekt kansen arbeidsmarkt Oost-Groningen

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Jan van Zijl, voorzitter van MBO Nederland, gaat onderzoeken welke kansen in Oost-Groningen benut kunnen worden om meer mensen in deze regio aan het werk te helpen. De commissie, naast Jan van Zijl bestaande uit Riet de Wit, Titia Siertsema, Doekle Terpstra en Hannie te Grotenhuis, maakt in opdracht van de provincie Groningen een plan van aanpak.

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Jan van Zijl, voorzitter van MBO Nederland, gaat onderzoeken welke kansen in Oost-Groningen benut kunnen worden om meer mensen in deze regio aan het werk te helpen. De commissie, naast Jan van Zijl bestaande uit Riet de Wit, Titia Siertsema, Doekle Terpstra en Hannie te Grotenhuis, maakt in opdracht van de provincie Groningen een plan van aanpak.

Direct aan de slag

De commissie gaat direct aan de slag. In februari 2015 komt de commissie met een eerste advies over de positie en de toekomst van de sociale werkvoorzieningschappen en de samenwerking met de gemeenten. Voor de zomer van 2015 levert de commissie haar eindrapport op. De commissie betrekt bij haar klus de regiogemeenten, het bedrijfsleven, de vakbeweging, de sociale werkplaatsen, de (vak)onderwijssector en onafhankelijke gezaghebbende deskundigen.

Geld voor werkgelegenheid

Het Rijk en de provincie stellen op verschillende manieren geld beschikbaar om de werkgelegenheid in het gebied te bevorderen:

  • bij de verdeling van de nieuwe bijstandsbudgetten die onlangs bekend is gemaakt, wordt ook rekening gehouden met regionale omstandigheden. Terwijl het budget landelijk met bijna 4 procent afneemt, gaan de gemeenten in Oost-Groningen er samen ruim een miljoen euro op vooruit;
  • voor de financiering van een intersectoraal provinciaal sectorplan is 22 miljoen euro beschikbaar;
  • voor een regionaal sectorplan Zorg is 7 miljoen euro toegezegd;
  • voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid is er voor Groningen 7 miljoen euro Europees geld beschikbaar;
  • daarnaast trekt het ministerie van Economische Zaken samen met de provincie Groningen nog eens 40 miljoen euro uit voor versterking van de economische structuur in het gebied.

Probleem Oost-Groningen

In Oost-Groningen zijn relatief veel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gebied kampt tegelijkertijd met een structureel hoge werkloosheid. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet, die beoogt deze mensen zoveel mogelijk in reguliere banen aan de slag te helpen, ziet Oost-Groningen zich voor een zware opdracht geplaatst.