Commissie adviseert horizontale variant herindeling Oost-Groningen

De Commissie Jansen adviseert de zeven gemeenten in Oost-Groningen om zich samen te voegen tot twee gemeenten: een 'A7-gemeente' en een gemeente 'Zuidoost-Groningen'. De eerste gemeente zou een fusie inhouden van Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Oldambt. In de gemeente 'Zuidoost-Groningen' moeten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde bij elkaar komen. Dit staat in het rapport Grenzeloos Gunnen II, dat op 6 februari in Zuidbroek werd gepresenteerd.

De Commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen adviseert de zeven gemeenten in Oost-Groningen om zich samen te voegen tot twee gemeenten: een 'A7-gemeente' en een gemeente 'Zuidoost-Groningen'. De eerste gemeente zou een fusie inhouden van Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Oldambt. In de gemeente 'Zuidoost-Groningen' moeten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde bij elkaar komen. Dit staat in het rapport Grenzeloos Gunnen II, dat op 6 februari in Zuidbroek werd gepresenteerd.

Drie alternatieven

De commissie heeft op verzoek van de provincie, de Vereniging voor Groninger Gemeenten (VGG) en de gemeenten in Oost-Groningen aanvullend advies uitgebracht. Voor Grenzeloos Gunnen II zijn de zogenaamde 'horizontale' variant' en 'verticale' variant voor de gemeentelijke herindeling in Oost-Groningen onderzocht. Ook heeft de commissie gekeken naar de wens van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde om gezamenlijk verder te gaan. Deze drie varianten werden genoemd als alternatieven voor de twee grote gemeenten De Compagnie en Oost-Groningen, zoals die door de commissie oorspronkelijk werden beschreven in Grenzeloos Gunnen I in februari 2013.

Horizontale variant

In haar rapport adviseert de commissie nu verder te gaan met de horizontale variant. Het belangrijkste argument voor dit advies is dat de gemeenten in deze indeling goed in staat zijn de sociaal-maatschappelijke opgaven op te pakken en goede kansen hebben zich economisch te ontwikkelen. Bovendien is het draagvlak onder gemeenten voor deze variant net iets groter. De fusie van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot een gemeente Westerwolde beschouwt de commissie als onvoldoende toekomstbestendig.

De commissie hoopt dat de provincie en de betrokken gemeenten snel bestuurlijk de knoop doorhakken en voortvarend aan de slag gaan met de toekomstvisies op de nieuwe gemeenten.

Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke herindeling in ons dossier.