Commissaris van de Koning: Groningen nog steeds niet veilig

Commissaris van de Koning René Paas reageert geschrokken op de zware aardbeving van 22 mei bij Westerwijtwerd. Hij concludeert dat Groningen nog steeds niet veilig is. Volgens de commissaris moet de gaswinning sneller afgebouwd, de schade sneller afgehandeld en de versterking versneld worden.

Bezorgde mensen

"Vanmorgen om tien voor zes is Groningen wakker geschrokken  van een forse klap bij Westerwijtwerd. Schrik, huilende kinderen. Bezorgde mensen. Deze beving is even zwaar als die begin vorig jaar bij Zeerijp. En mijn beeld is dat de stad Groningen meer dan ooit is geraakt, dus dat veel meer mensen de effecten ondervinden.

Meer snelheid nodig

De beving van vanmorgen maakt in één klap duidelijk wat de realiteit is voor veel inwoners van onze provincie: Groningen is nog steeds niet veilig. Gaswinning veroorzaakt nog elke maand schade en elke dag onveiligheid.
Het zal voor veel mensen ook het gevoel van onveiligheid vergroten. En de verontwaardiging dat het niet snel genoeg gaat. Niet met de schade, niet met de versterking, niet met de afbouw van de gaswinning. Ondanks forse druk vanuit de regio. We moeten veel meer snelheid bereiken op drie terreinen:

  • De afbouw van de gaswinning in Groningen.
  • Een snelle en ruimhartige afhandeling schade
  • En veel meer vaart in aanpak van de versterking.

Beoordelingscapaciteit

We zijn de laatste maanden in intensief overleg met het rijk over de beschikbare capaciteit voor de versterkingsoperatie. Wij vinden dat het sneller moet  en nog steeds onvoldoende vaart krijgt. 2019 zou het jaar van de uitvoering worden. Een belangrijk knelpunt is de beoordelingscapaciteit in de versterkingsoperatie.
Wij vinden dat het allemaal veel te langzaam en te bureaucratisch gaat. Te veel formele stappen. Te lange aanbestedingsprocedures. Het wordt tijd voor onorthodoxe maatregelen om de versterking op gang te krijgen.

Bestuurlijk overleg

Over twee weken – op 5 juni – hebben we een bestuurlijk overleg met de ministers Wiebes en Ollongren. Dat moet concreet zicht bieden op een forse versnelling."