Combinatie reflecterend en stil asfalt haalbaar

Stil asfalt, waarin reflecterend materiaal is verwerkt, is net zo stil als normaal stil asfalt en kan ingezet worden bij wegwerkzaamheden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Groningen. Door reflecterend asfalt aan te leggen kan de provincie tot 30 procent besparen op de openbare verlichting. Vorig jaar mei werden op de provinciale weg N980 tussen Oldekerk en Sebaldeburen drie proefvakken asfalt aangelegd. 

Aduard, Sauwerd en Winsum

Het onderzoek naar stil en reflecterend asfalt is uitgevoerd op verzoek van inwoners van Adorp en Sauwerd. Tijdens informatieavonden over de herinrichting van de bebouwde kom van beide dorpen, kwamen bewoners met het verzoek te onderzoeken of een combinatie van reflecterend asfalt en stil asfalt mogelijk was. De bedoeling is dan ook om dit type asfalt volgend jaar te gebruiken op de provinciale weg N361 bij Adorp, Sauwerd en Winsum.

GronDuFalt

Het bedrijf PolyCiviel heeft in samenwerking met Oosterhof-Holman Infra en de provincie Groningen een nieuw soort asfalt ontwikkeld dat zowel stil als reflecterend is, GronDuFalt+. Hierbij staat Gron voor Groningen, Du voor Duurzaam, Falt voor Asfalt en + voor reflectie. In het laboratorium en in de praktijk zijn verschillende samenstellingen van mengsels van asfalt onderzocht op wegdekreflectie, stroefheid van de weg en geluid. Op alle drie punten scoren de proefvakken goed. Daarmee voldoen ze aan de criteria die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan geluidsreducerend asfalt worden gesteld.

Reflectie langs de weg

De afgelopen jaren heeft de provincie veel ervaring opgedaan met reflecterende banden op en langs de weg. Reflecterende banden en bermblokken kunnen zorgen voor een energiebesparing op de openbare verlichting van ongeveer 30 procent. Als stil asfalt wordt gecombineerd met reflecterend materiaal, bespaart dat niet alleen energie, maar zorgt dat ook voor minder spoorvorming. Door de lichte kleur wordt de temperatuur van het asfalt in de zomer niet zo hoog, waardoor er minder sporen in  het asfalt ontstaan. Hierdoor is minder onderhoud aan de weg nodig.  Verder verbetert de verkeersveiligheid, omdat er door een goede wegdekreflectie een beter contrast ontstaat tussen weg en berm. Andere verkeersdeelnemers en obstakels op de weg worden beter zichtbaar en zo kunnen weggebruikers beter anticiperen op verkeerssituaties.

Slim en groen

De provincie Groningen zoekt voortdurend naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om de mobiliteit, infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken. Het nieuwe asfalt is slim en groen omdat het zowel stil als reflecterend is. Door de reflectie in het asfalt is minder straatverlichting nodig, wat zorgt voor energiebesparing.