College van Gedeputeerde Staten tevreden over eerste jaar

Het college van Gedeputeerde Staten kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die op 7 juni werd gepresenteerd. Het college van SP, D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks, dat in april 2015 aantrad, wijst in de Voorjaarsnota op een aantal resultaten die het afgelopen jaar bereikt zijn. Op 29 juni wordt de Voorjaarsnota behandeld in Provinciale Staten.

Het college van Gedeputeerde Staten kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die op 7 juni werd gepresenteerd. Het college van SP, D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks, dat in april 2015 aantrad, wijst in de Voorjaarsnota op de resultaten die het afgelopen jaar zijn bereikt. Op 29 juni wordt de Voorjaarsnota behandeld in Provinciale Staten.

Resultaten

In het coalitieakkoord 'Vol vertrouwen' gaf het college aan dat het rust in het aardbevingsdossier wilde brengen. Zo is de gaswinning inmiddels teruggebracht naar 27 miljard kuub per jaar. Volgens het college is dit een belangrijke eerste stap geweest. Daarnaast is afgelopen tijd 445 Megawatt aan windenergie op land gerealiseerd, wat belangrijk is voor de overstap naar duurzaam energiegebruik (de energietransitie). In de Omgevingsvisie is meer ruimte gekomen voor gemeenten, ondernemerschap en de opwekking van duurzame energie. Ook komen er dankzij subsidies aan bedrijven de komende jaren bijna 1100 banen bij, waarvan meer dan de helft voor lager opgeleiden. Op het gebied van natuurbeheer - één van de hoofdtaken van de provincie - is ook veel gebeurd. Zo is de afgelopen jaren 3000 hectare nieuwe natuur ontwikkeld.

Kijk voor meer resultaten in de infographic.

Ruimte voor nieuw beleid

De Voorjaarsnota is de opmaat voor de begroting voor 2017. De financiële vooruitzichten tot en met 2019 zien er gunstig uit. Dat biedt jaarlijks een vrije ruimte in de begroting van twee miljoen euro per jaar.

Mooi, veilig en sterk

De provincie mooier, veiliger en sterker maken. Dat zijn de hoofddoelen van het college. Daarom is komend jaar aandacht voor de versterking van de economie, via het programma Groningen@Work. Hiervoor is 2,8 miljoen euro beschikbaar komend jaar. Voor het programma Energietransitie, onder meer gericht op energiebesparing in de provincie, is de komende vier jaar 6,1 miljoen euro beschikbaar. Verder wil de provincie een goede balans vinden tussen economische ontwikkeling en het behoud van natuur en erfgoed. Voor wat betreft natuur gaat de komende jaren de aandacht uit naar het Waddengebied en de Eems-Dollard. Daarnaast blijft het college zich de komende jaren volop inzetten voor het gaswinningsdossier.