College van Gedeputeerde Staten blikt terug op een dag vol protest

De provincie Groningen kijkt met gemengde gevoelens terug op het boerenprotest, dat maandag 14 oktober bij het provinciehuis plaatsvond.

Reactie Paas

Commissaris van de Koning René Paas: “Het protest was goed georganiseerd en we hebben prima kunnen samenwerken met de organisatie en politie. Helaas was er een kleine groep betogers die het nodig vond de ramen van het 400 jaar oude provinciehuis te bekogelen met eieren, tomaten en stro. Ook werd de monumentale voordeur vernield en werd het provinciehuis bestormd. Veel medewerkers zijn hiervan geschrokken. We hebben het bestuursgebouw moeten ontruimen. Onze dank gaat uit naar de eigen beveiliging en de politie die voortreffelijk werk hebben verricht.”

Reactie Staghouwer

Gedeputeerde Staghouwer: “Met het besluit dat vorige week in provincieverband is genomen, kan het proces van vergunningverlening weer worden opgestart. Dit is goed nieuws voor alle sectoren in Groningen en daarmee ook voor de landbouw." De gedeputeerde blijft zich ervoor inzetten, dat er vanuit de provincies geen zwaardere normen zullen worden gehanteerd dan op basis van het rijksbeleid. "Dat betekent dat er geen licht mag zijn tussen Rijk en provincies; we zijn één overheid."

In gesprek met het Rijk

Staghouwer gaat samen met de gedeputeerden van andere provincies in gesprek met het Rijk  over de betekenis en praktische uitvoering van de stikstofregels. De gedeputeerde zegde in Provinciale Staten tijdens een spoeddebat op woensdag 16 oktober toe dat hij de uitkomsten van dit overleg zal delen met de Staten.