College trekt voorstel bijdrage Grote Markt - Forum terug

Het college van Gedeputeerde Staten trekt haar voorstel om € 35 miljoen beschikbaar te stellen voor het project Grote Markt - Forum terug. Gebleken is dat in Provinciale Staten onvoldoende steun is voor dit voorstel.

Het college van Gedeputeerde Staten trekt haar voorstel om € 35 miljoen beschikbaar te stellen voor het project Grote Markt - Forum terug. Gebleken is dat in Provinciale Staten onvoldoende steun is voor dit voorstel.

In het kader van het alternatieve pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) heeft het college van Gedeputeerde Staten afspraken gemaakt met Burgemeester en Wethouders van Groningen. Gegeven de nu ontstane situatie zal het college van Gedeputeerde Staten in overleg treden met het college van Burgemeester en Wethouders.