College start open overleg in Oost-Groningen over herindeling

De provincie Groningen start een eigen procedure om met de negen gemeenten in Oost-Groningen overeenstemming te krijgen over de toekomst van het lokaal bestuur. Het initiatief van het college van Gedeputeerde Staten betekent dat de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde hun al lopende procedure voor een fusie moeten staken. Dat is bij wet zo geregeld.

De provincie Groningen start een eigen procedure om met de negen gemeenten in Oost-Groningen overeenstemming te krijgen over de toekomst van het lokaal bestuur. Het initiatief van het college van Gedeputeerde Staten betekent dat de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde hun al lopende procedure voor een fusie moeten staken. Dat is bij wet zo geregeld.

In gesprek

Sinds 2006 zijn gemeenten en provincie met elkaar in gesprek over hoe het bestuur in de provincie Groningen is georganiseerd. Uitgangspunt was steeds dat gemeenten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de versterking van het lokale bestuur.

Oost-Groningen

Tot nu toe hebben de negen gemeenten (Bellingwedde, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde ) geen overeenstemming bereikt over het gewenste toekomstperspectief in Oost-Groningen. Daarom nodigen Gedeputeerde Staten de negen gemeenten nu uit voor een zogenoemd open overleg, als start van een provinciale Arhi-procedure (Wet arhi: wet algemene regels herindeling).

Bellingwedde en Vlagtwedde

Deze stap heeft consequenties voor de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, die op 28 januari 2014 een eigen arhi-procedure startten. Dit proces sluit qua tempo niet aan bij het gehele herindelingsproces in de regio. Gedeputeerde Staten vinden dat deze Arhi-procedure een belemmering is voor de dialoog om te komen tot een samenhangend toekomstbeeld voor Oost-Groningen.

Twee Arhi-procedures

Afgelopen vrijdag 4 juli heeft de provincie nog overlegd met Bellingwedde en Vlagtwedde. Daarin bleek dat de twee gemeenten vasthouden aan hun lopende Arhi-procedure. Het is wettelijk gezien niet mogelijk twee Arhi-procedures naast elkaar te laten lopen.

Start open overleg

Gedeputeerde Staten zien zich nu genoodzaakt om een procedurele stap te zetten en te starten met het open overleg met de gemeenten in Oost-Groningen. Hierdoor dienen de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde - op grond van de Wet arhi - hun voorbereidingen voor een herindelingsadvies te staken.

Draagvlak

Met het open overleg starten Gedeputeerde Staten vanaf 1 september een provinciale Arhi-procedure voor Oost-Groningen. Doel is te verkennen wat het draagvlak is voor verschillende herindelingsvarianten. Hiervoor worden de colleges van de gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Vlagtwedde uitgenodigd. Ook colleges van gemeenten die betrokken zijn bij eventuele gemeentelijke grenscorrecties krijgen een uitnodiging.