College-onderhandelaars eens over inhoud beleid en financiën

De onderhandelaars voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten (SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks) hebben in de derde week van de onderhandelingen flinke stappen gezet. Onder leiding van formateur Peter Verschuren is er algemene overeenstemming bereikt over de inhoud van het beleid en over de financiën.

De onderhandelaars voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten (SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks) hebben in de derde week van de onderhandelingen flinke stappen gezet. Onder leiding van formateur Peter Verschuren is er algemene overeenstemming bereikt over de inhoud van het beleid en over de  financiën.

Uitwerking details

De partijen zijn het ook eens over de portefeuilleverdeling van kandidaat-gedeputeerden. De komende dagen worden de details uitgewerkt en wordt gekeken of de keuzes voor het beleid  financiële haalbaar zijn.