College: moedig besluit van gedeputeerde Brouns

Het college van Gedeputeerde Staten neemt met groot respect kennis van het besluit van gedeputeerde Patrick Brouns om in het nieuwe jaar, na het Kerstreces, niet terug te keren als gedeputeerde. Het is moedig en wijs om te kiezen voor je gezondheid en je kinderen, maar het is tegelijk ook ontzettend moeilijk om zo’n besluit te nemen.  
 
Het college kijkt met veel waardering terug op de periode dat Brouns actief was als gedeputeerde en naar de zaken die hij heeft bereikt. Daaronder rekent het college de aandacht in het economisch beleid van de provincie voor het midden- en kleinbedrijf. Maar ook de campagne Top Dutch. Die zette niet alleen het Noorden nationaal en internationaal op de kaart, maar gaf veel Noorderlingen ook een trots gevoel. 

Gedeputeerde Brouns werkte gedreven aan de vergroening van de chemiebedrijven in Delfzijl. Het chemiecluster kreeg meer oog voor het gebruik van hernieuwbare energie en duurzamere productiemethodes. Er is ook waardering voor de rol van Brouns als gedeputeerde financiën: het huishoudboekje van de provincie was bij Brouns in goede handen. 
 
Het CDA blijft onderdeel van het college en gaat op zoek naar een nieuwe gedeputeerde.