College GS doet voorstel voor bezuinigingen

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft vandaag een werkscenario gepresenteerd voor bezuinigingen. Vanaf 2011 moet de provincie 35 miljoen euro korten op de begroting. Het budget van de provincie daalt van ongeveer 350 miljoen naar 315 miljoen euro per jaar. De bezuinigingen zijn onder andere het gevolg van een korting van de rijksoverheid op het Provinciefonds en een dalende opbrengst van de motorrijtuigenbelasting. Het provinciebestuur heeft de afgelopen maanden onderzocht waarop kan worden bezuinigd en legt nu een werkscenario aan Provinciale Staten voor. Het accent komt de komende jaren te liggen op de taken die volgens de wet moeten worden uitgevoerd. Deze taken moet de provincie blijven uitvoeren; de mogelijkheden om hierop te bezuinigen zijn beperkt. Bij de niet-wettelijke taken kiest de provincie voor taken waar zij een duidelijke meerwaarde kan leveren.

Bezuinigingen

De bezuinigingen van de provincie zullen op veel gebieden voelbaar zijn. De grootste bezuinigingen vallen op de terreinen economie, gebiedsgericht beleid en welzijn. Ook op subsidies zal worden gekort. Ontvangers van subsidie zijn hiervan in een vooraankondiging op de hoogte gesteld. Ook gaat de provincie korten op haar eigen organisatie. Het personeel is donderdag op de hoogte gesteld door portefeuillehouder gedeputeerde Moorlag.

Het college van Gedeputeerde Staten legt in een brief zijn plan voor aan Provinciale Staten. In december komt het provinciebestuur met een verdere uitwerking. Dan wordt concreet op welke punten wordt bezuinigd. In september 2010 wordt de begroting voor 2011 definitief vastgesteld. De bezuinigingen moeten vanaf 2011 ingaan.