College gaat vergaderen via videoverbinding

Het bestuur van de provincie Groningen gaat door, ook tijdens deze coronacrisis. Dinsdag 24 maart gaat het college van Gedeputeerde Staten vergaderen via videoverbinding. Wat betekent deze coronacrisis verder voor onze organisatie? Lees het hieronder in de reactie van het college van Gedeputeerde Staten.

"Om de vraag maar direct te beantwoorden: ja, ook als er een coronacrisis is wordt de provincie Groningen bestuurd.

En dus begon, net als altijd, de vergadering van het college van Gedeputeerde Staten afgelopen dinsdag gewoon om half tien. In een verder bijna lege bestuursvleugel, want het is echt wel te merken dat de meeste ambtenaren niet meer op het provinciehuis aan het werk zijn. Maar ook vanaf huis kan er veel. En dus kon het college al met al nog een omvangrijke agenda afwerken. En gingen zeker de belangrijkste zaken gewoon door.

Zo zal het ook komende week gaan. Omdat de collegeleden elkaar minder makkelijk op de gang tegenkomen (ze werken grotendeels vanuit huis) is er een korte telefonische collegevergadering op maandag, woensdag en vrijdag, na de vergadering van het Crisis Management Team. Dat biedt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en snel af te stemmen.

Vanaf aanstaande dinsdag gaat het college op afstand via videoconferentie vergaderen, zodat ze ‘gewoon’  GS-besluiten kunnen nemen in de wekelijkse GS-vergadering. Als dit goed bevalt, blijven we de komende weken op afstand vergaderen. De provincie wordt dus gewoon bestuurd.

Net als veel ambtenaren op het provinciehuis, werken ook de gedeputeerden en ik zo veel mogelijk thuis. Net als bij iedereen zijn de meeste fysieke afspraken uit onze agenda’s verdwenen. Afgezegd en uitgesteld. En dus bellen en mailen we wat vaker dan gebruikelijk en volgen we zowel in de provincie als in het provinciehuis nauwlettend hoe het gaat. Want ook het college wil weten hoe bedrijven en organisaties in Groningen zich door deze periode heen slaan.

Het college is positief over de inzet van provinciale medewerkers om in bijzondere omstandigheden de dienstverlening toch op peil te houden. We beseffen dat we veel vragen van onze medewerkers. Ook provincieambtenaren maken zich zorgen over wat de voortrollende epidemie voor hen persoonlijk en voor hun familie en vrienden gaat betekenen. Maar het is indrukwekkend om te zien hoe we alles uit de kast halen om in ieder geval het belangrijkste werk te laten doorgaan. Iedereen die zich daarvoor inzet, verdient lof.

Docenten, onderzoekers, artsen en verpleegkundigen, schoonmakers, onderhoudsmonteurs, buschauffeurs, beveiligingsmedewerkers: iedereen denkt na op welke manieren zij hun werk toch weer kunnen oppakken. Zodat het gewone leven zoveel mogelijk door kan gaan. Dat doen wij ook. En kijkt u ondertussen, ook net als iedereen, goed om zich heen. Want zoals premier Rutte maandag zei: laten we een beetje op elkaar letten".

Namens het college,

René Paas
Commissaris van de Koning in Groningen