Cijfers provincie volledig digitaal beschikbaar met Omgevingsbalans

Cijfers over het aantal inwoners in onze provincie, het aantal woningen, de energieproductie en natuurgebieden zijn vanaf nu digitaal te vinden in de Omgevingsbalans 2016. De gegevens zijn onderdeel van de Omgevingsvisie, die afgelopen zomer werd vastgesteld. Hierin staat het beleid voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in Groningen. De Omgevingsvisie vormt de basis voor beleidsplannen van de provincie.

Ontwikkelingen signaleren

In de Omgevingsbalans staan cijfers en grafieken over allerlei onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt, zoals gaswinning, bevolkingskrimp, energietransitie, landbouw, natuur en erfgoed. De provincie gebruikt de cijfers om de ontwikkelingen in het beleid te kunnen volgen en waar nodig bij te stellen. Het overzicht verschijnt eens in de twee jaar, zodat nieuwe ontwikkelingen kunnen worden gesignaleerd. De gegevens worden volledig digitaal gepresenteerd.

Groei en krimp

In de grafieken zijn de trends in onze provincie van de afgelopen tien jaar duidelijk te zien, zoals de bevolkingsgroei en -krimp. Zo groeide het aantal inwoners van de gemeente Groningen met meer dan tien procent en kromp de gemeente Delfzijl met bijna tien procent. Verder is te zien hoe het gebruik van de trein en de snelle busverbindingen (de Qlink en de Qliner) is toegenomen. Ook de groei van zonne-energie is duidelijk zichtbaar. In 2015 werd de hoeveelheid energie opgewekt die voldoende is voor het jaarlijkse gebruik van 20.000 huishoudens. Daarmee is de hoeveelheid zonne-energie die opgewekt wordt in minder dan tien jaar tijd met 8000 procent gestegen. In 2015 werd er 80 keer zoveel opgewekt als in 2008.