Chemport Europe moet zorgen voor vergroening chemiesector

De chemische industrie in de Eemshaven, Delfzijl en Emmen moet de komende jaren vergroenen. Daarvoor is op dinsdag 7 februari het project Chemport Europe van start gegaan. Gedeputeerde Patrick Brouns gaf samen met gedeputeerde Henk Brink van Drenthe in Assen het startsein voor het project. Chemport Europe is voortgekomen uit het rapport van de Commissie Willems, waarin onder meer wordt gepleit voor innovatie en vergroening in de chemische industrie in de Eemsdelta.

Energie en grondstoffen

Het is de bedoeling dat de chemiesector in beide provincies in 2030 nagenoeg is overgestapt op het gebruik van duurzame grondstoffen. Op dit moment zijn er al chemische bedrijven die gebruik maken van biomassa, zoals het bedrijf BioMCN in Delfzijl, waar bio-methanol wordt geproduceerd uit gas afkomstig van bietenpulp. Wat ook helpt is dat in de Eemshaven al veel groene energie wordt opgewekt. Daarnaast worden er in de omgeving gewassen als aardappelen, suikerbieten en tarwe verbouwd, die als grondstof kunnen dienen voor groene chemiebedrijven en onderling uitgewisseld kunnen worden.

TopDutch

Binnen het project trekken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen op. Er wordt ook geprobeerd Chemport Europe bij internationale bedrijven onder de aandacht te brengen, in de hoop dat ze zich gaan vestigen in het Noorden. Daarvoor gaat een promotieactie van start, waarbij aangehaakt wordt bij de 'TopDutch'-campagne, om autofabrikant Tesla naar Noord-Nederland te halen.