Certificaten voor natuurbeheer

Agrarische natuurverenigingen kunnen vanaf 15 november 2010 een certificaat aanvragen bij de nieuwe Stichting Certificering Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Deze landelijke stichting gaat vanaf 1 oktober 2010 van start. De stichting reikt certificaten uit aan agrarische natuurverenigingen die het natuur- en landschapsbeheer goed voor elkaar hebben. Het certificaat garandeert dat de beheerders hun taak professioneel uitvoeren en kwaliteit leveren bij het beheer van natuur en landschap. Voordeel is ook dat er minder administratie en controle nodig is.

Agrarische natuurverenigingen kunnen vanaf 15 november 2010 een certificaat aanvragen bij de nieuwe Stichting Certificering Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Deze landelijke stichting gaat vanaf 1 oktober 2010 van start. De stichting reikt certificaten uit aan agrarische natuurverenigingen die het natuur- en landschapsbeheer goed voor elkaar hebben. Het certificaat garandeert dat de beheerders hun taak professioneel uitvoeren en kwaliteit leveren bij het beheer van natuur en landschap. Voordeel is ook dat er minder administratie en controle nodig is.

Voorwaarden voor certificering

In de provincie Groningen coördineren acht agrarische natuurverenigingen de uitvoering van de subsidieregeling Natuur- en Landschap. Deze natuurverenigingen beheren daarmee de natuur en het landschap van Groningen. Om een certificaat te verkrijgen moeten zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in het kwaliteitshandboek Natuurbeheer.

Oproep

De agrarische natuurverenigingen roepen boeren op zich te melden bij hun eigen vereniging als zij willen meedoen aan het behalen van een certificaat.