Centrumgemeentevariant verder ingevuld

Deze week stond in het teken van de sturingsvarianten. Dinsdag was er een bestuurlijk overleg met de gemeente Groningen. Gedeputeerde Mark Boumans en wethouder Ton Schroor hebben in een open sfeer over de sturing van de RUD gesproken.

Deze week stond in het teken van de sturingsvarianten. Dinsdag was er een bestuurlijk overleg met de gemeente Groningen. Gedeputeerde Mark Boumans en wethouder Ton Schroor hebben in een open sfeer over de sturing van de RUD gesproken. Zij constateerden dat de verschillen tussen de drie sturingsvarianten klein zijn. De variant openbaar lichaam is in de notitie 'Hoe besturen wij de RUD Groningen?' al goed ingevuld, omdat de sturing van die variant geregeld is in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dat geldt in mindere mate voor de varianten centrumgemeente en de gastheerorganisatie. Gedeputeerde Boumans heeft een voorkeur voor een publiekrechtelijke vorm van sturing. Daarom hebben de gedeputeerde en de wethouder afgesproken om een aantal open einden in de centrumgemeentevariant verder in te vullen, zodat alle gemeenten en de provincie duidelijkheid krijgen over de wijze waarop die wordt ingevuld. Projectgroeplid Jan Roeters en ik hebben de opdracht gekregen om dat verder uit te werken. Dat hebben wij woensdag gedaan en heeft geresulteerd in de discussienotitie 'Invulling centrumgemeentevariant', een aanvulling op eerder genoemde notitie 'Hoe besturen wij de RUD Groningen?'. Die dag een extra projectgroepvergadering gepland op vrijdag om de discussienotitie te bespreken.
Donderdag de presentatie over de sturing gemaakt voor het VGG-portefeuillehoudersoverleg op 16 juni.

Vrijdagmorgen in de projectgroep proef gedraaid met de presentatie en de discussienotitie besproken. In de projectgroep een goede discussie. Ik heb benadrukt dat de notitie een aanvulling is op notitie 'Hoe besturen wij de RUD Groningen?' en dat de keuze tussen openbaar lichaam en centrumgemeente nu aan onze bestuurders is. Direct na de projectgroepvergadering de notitie aangepast en verzonden naar het secretariaat van het VGG. Zij sturen het naar de wethouders voor hun overleg op 16 juni.

Vrijdagmiddag hebben Jan Spiegelaar van de provinciale afdeling Milieutoezicht en ik een gesprek gehad met Gustaaf Biezeveld. Gustaaf Biezeveld is Milieu-officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie te Den Haag en bijzonder hoogleraar milieurecht aan de RUG. Hij vindt dat er bij de vorming van de RUD's te weinig aandacht is voor de inhoud, terwijl de aanleiding een betere afstemming tussen bestuurs- en strafrecht is (rapport commissie Mans). Gustaaf Biezeveld drong er op aan om de komende maanden ook in Groningen de discussie te voeren over "Hoe pak je de milieuhandhaving aan?". In zijn visie moeten de RUD's onafhankelijke (van marktpartijen en politiek), transparante en professionele organisaties worden. In het vervolg van ons project voeren wij zeker ook de discussie over de milieuhandhaving.