Centrale rol voor fiets in vervoerbeleid provincie Groningen

De fiets krijgt een centrale rol in het verkeer- en vervoerbeleid van de provincie Groningen. Zo moeten er meer slimme verbindingen komen tussen de fiets en andere vervoermiddelen. Bij de aanleg van P+R-terreinen of bushaltes wordt ruimte ingericht voor fietsstallingen en -kluizen. Ook moet daar een mogelijkheid komen om elektrische fietsen op te laden. Dat en meer staat in de Fietsstrategie 2016-2025. De concrete uitvoeringsplannen volgen nadat Provinciale Staten de fietsstrategie hebben besproken. 

Meer Groningers op de fiets

De fietsstrategie is tot stand gekomen in samenwerking met allerlei organisaties die zich met fietsen bezighouden. Met de fietsstrategie wil de provincie meer Groningers op de fiets krijgen. De fiets is duurzaam, stoot geen uitlaatgassen uit en zorgt voor beweging. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van de elektrische fiets en de snelle 'high speed pedelec' bieden mogelijkheden voor het verkeer- en vervoerbeleid van de provincie.

Aandachtspunten

In de strategie zijn er vijf aandachtspunten: slimme verbindingen tussen de fiets en andere vervoermiddelen, het fietsnetwerk, gezondheid, verkeersveiligheid en het verbeteren van de samenwerking met andere partijen. Dit sluit aan bij het beleid van de provincie om het gebruik van schone vervoermiddelen, zoals bus, trein en fiets te stimuleren en daarbij te kiezen voor groene en slimme (vernieuwende) oplossingen. Dit verbetert de leefbaarheid en gezondheid in onze provincie.

Nieuwe ontwikkelingen

De fiets wordt steeds meer gebruikt in combinatie met openbaar vervoer. Om dit te stimuleren wil de provincie bijvoorbeeld meer fietsenstallingen, fietskluizen of deelfietsen beschikbaar te stellen. Voor de strategie is het netwerk van fietspaden in Groningen onderzocht en bekeken waar verbeteringen mogelijk zijn.  Door de opkomst van bijvoorbeeld de elektrische fiets is het nodig om veel fietspaden te verbreden.

Ongelukken

Verder wil de provincie het aantal ongelukken met de fiets terugbrengen. In de afgelopen jaren is het aantal ongelukken op fietspaden toegenomen. Dit komt doordat er steeds meer snelle fietsen en ouderen gebruik maken van het fietspad. Ook gebruiken veel fietsers tijdens het rijden hun mobiele telefoon.

Hoofdfietsroutes

In de afgelopen jaren heeft de provincie veel geld gestoken in de aanleg van Fietsroutes Plus, brede en comfortabele fietsverbindingen tussen de stad en plaatsen die daar maximaal 15 kilometer vanaf liggen. De komende jaren kijkt de provincie ook naar hoofdfietsroutes. Dat zijn fietsverbindingen tussen belangrijke regionale kernen, zoals Winschoten, Veendam en Stadskanaal en omliggende plaatsen.