Campagne voor meer bomen en struiken in onze provincie

Landschapsbeheer Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen krijgen een bijdrage van € 65.000 euro van de provincie voor het organiseren van een publiekscampagne om bomen te planten. Het doel is dat er de komende drie jaar tussen de 20 en 30 hectare bomen en struiken worden geplant in onze provincie. Dat gebeurt in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied. 

CO2-uitstoot

De extra bomenplant draagt bij aan de opgave van de provincie Groningen om de komende tien jaar 750 hectare bomen en struiken aan te planten. Extra bomen en groen helpen om onze CO2-uitstoot te verkleinen en om onze leefomgeving mooier, groener en gezonder te maken. Iedereen kan hieraan bijdragen. In drie jaar tijd moet er tussen de 20 en 30 hectare aan bomen bij komen. De campagne Plant Boom is gericht op een breed publiek, waarbij de inwoners worden betrokken en elke boom telt. Landelijk moeten er zo'n tien miljoen bomen worden geplant. 

Groener Groningen

Bij de publiekscampagne van Landschapsbeheer Groningen en de Natuur- en Milieufederatie Groningen is het provinciale programma Bos en Hout leidend. De extra geplante bomen moeten de kwaliteit van het Groninger landschap behouden en versterken. In tien jaar tijd wil de provincie 750 hectare (7,5 vierkante kilometer) bos en struiken aanleggen om Groningen groener te maken.