Campagne 'Kon Minder' gestart om rijgedrag op N361 te verbeteren

'Kon Minder!', zo heet een nieuwe campagne langs de provinciale weg N361 tussen Groningen en Lauwersoog. Met borden langs de weg wil de provincie Groningen op een positieve manier stimuleren dat automobilisten zich aan de maximumsnelheid houden. De borden langs de provinciale weg tussen Groningen en Lauwersoog zijn onderdeel van het project ‘N361 Veilig’, een meerjarige aanpak om de verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren. 

'Kon Minder'

De nieuwe campagne, met opgestoken duim en de uitspraak ‘Kon Minder’, spreekt automobilisten op een positieve manier aan over hun snelheid. Verder kunnen weggebruikers informatie krijgen via de website N361 Veilig. Ook vinden er controles van de politie plaats. 'Kon Minder' is een vervolg op de campagne ’Hoe rijd jij van Wad tot Stad?’. Daarmee werden automobilisten gestimuleerd om zich aan de juiste snelheid te houden.

Minder verkeersslachtoffers in 2020

De afgelopen drie jaar zijn verschillende maatregelen uitgevoerd op de N361. Zo zijn er nieuwe rotondes gekomen, is de weg op een aantal plaatsen verbreed en zijn er nieuwe fietspaden aangelegd. Daarnaast zijn er verkeerscontroles uitgevoerd en werden jongeren via Facebook met een quiz bewust gemaakt van hun gedrag in het verkeer. De komende jaren staan nog meer maatregelen op het programma. Zo worden de dorpskernen van Adorp en Sauwerd aangepakt en komt er een Fietsroute Plus tussen Groningen en Winsum. Alle maatregelen dragen bij aan het doel om vóór 2020 het aantal verkeersslachtoffers in de provincie terug te dringen.

N361 Veilig

Op de N361 gebeuren relatief veel ongelukken. Daarom is in 2014 het project N361 Veilig gestart. De provincie Groningen werkt hierin samen met de gemeenten De Marne, Winsum en Groningen, het Openbaar Ministerie en politie Noord-Nederland aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen ze door educatie, veiligheidsmaatregelen aan de weg zelf en controles van de politie. Met verschillende deelprojecten wordt de weg tussen Groningen en Lauwersoog stapsgewijs verbeterd.

Meer informatie

Meer informatie staat op www.n361veilig.nl