Buizenzone; ook effect op landbouw meten

De planning van de voorbereidingen voor de aanleg van een zogeheten buizenzone tussen de Eemshaven en Chemie Park Delfzijl is uitgesteld. Door deze buisleidingen kunnen gassen en vloeistoffen vervoerd worden tussen deze twee locaties. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Milieu Effect Rapportage over de drie mogelijke tracés rond de jaarwisseling zou worden opgeleverd. Dit is nu verschoven naar medio mei/juni.

De planning van de voorbereidingen voor de aanleg van een zogeheten buizenzone tussen de Eemshaven en Chemie Park Delfzijl is uitgesteld. Door deze buisleidingen kunnen gassen en vloeistoffen vervoerd worden tussen deze twee locaties. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Milieu Effect Rapportage over de drie mogelijke tracés rond de jaarwisseling zou worden opgeleverd. Dit is nu verschoven naar medio mei/juni.

Landbouw Effect Rapportage en kosten/batenanalyse

De belangrijkste oorzaak is dat de initiatiefnemers, de NOM en Groningen Seaports, na signalen uit de omgeving, hebben besloten ook een Landbouw Effect Rapportage te maken en wordt er voor elk tracé uitgerekend wat de maatschappelijke kosten en baten van de leidingen zijn. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de economische en werkgelegenheidseffecten, maar ook naar de kosten voor de omgeving en de ruimtelijke kwaliteit.

Waarom een buizenzone?

De buizenzone wordt voorbereid om snel ondergrondse buisleidingen aan te kunnen leggen. De zone zal 50 meter breed zijn en ruimte bieden aan maximaal 25 buisleidingen. Er zijn drie mogelijke tracés die nu in verschillende onderzoeken vergeleken worden. Uiteindelijk moet de provincie Groningen beslissen welk tracé de voorkeur heeft.