Buitenles voor iedere leerling in groep 5 en 6

De stichtingIVN krijgt een subsidie van ruim € 130.000 van de provincie om lessen te verzorgen in de Groninger natuur. Samen met vijf andere natuurorganisaties organiseert de stichting excursies en andere activiteiten voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen om de natuur te beleven. Tientallen nieuwe vrijwilligers worden opgeleid om de leerlingen hierbij te begeleiden. Het onderwijsproject kost in totaal ruim € 261.000. Het is de bedoeling dat leerlingen in de gemeente Westerwolde in het voorjaar de eerste buitenles krijgen.

Online loket

IVN voert het project uit, samen met Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Natuur- en Milieufederatie en Natuurmonumenten. Scholen kunnen de activiteiten straks boeken via een online loket. 

Natuur beleven

De natuurorganisaties willen dat basisschoolleerlingen in onze provincie minstens eenmaal in hun schoolperiode op een bijzonder manier de natuur beleven. Dit gebeurt tijdens een buitenles, waarbij ze bezig zijn met landschap, natuur en duurzaamheid. Als kinderen al op jonge leeftijd met de natuur in aanraking komen, zien ze later in hun leven de waarde ervan beter, is de gedachte. De kans is dan groter dat ze beter voor de natuur gaan zorgen. 

Behoefte

Uit een peiling van IVN bleek dat scholen en gemeenten behoefte hebben aan het project. Ook gaven scholen aan dat ze meestal geen tijd hebben om een buitenles te organiseren. Met dit project kunnen de natuurorganisaties scholen hierbij helpen. 

Vrijwilligers

De buitenles vindt plaats in de buurt van de school en wordt voorbereid en begeleid door vrijwilligers die verbonden zijn aan de groene organisaties. Tientallen vrijwilligers worden hiervoor opgeleid. 

Onderdeel van de lessen

IVN zorgt voor de werving en de verwerking van de aanvragen van scholen. Het is de bedoeling dat de buitenles een vast onderdeel wordt van de lessen op school, en dat het online loket minstens drie jaar blijft bestaan.