Budget 2013 voor subsidies Cultuurnota bekend

De criteria voor de cultuursubsidies van de provincie zijn bekend. Het gaat om twee subsidies: voor activiteiten die passen binnen Het Verhaal van Groningen en voor de restauratie van rijksmonumenten. De criteria staan in de Subsidiewijzer Cultuur en Evenementen. De provincie heeft ook vastgesteld hoeveel budget er per subsidie in 2013 beschikbaar is.

De criteria voor de cultuursubsidies van de provincie zijn bekend. Het gaat om twee subsidies: voor activiteiten die passen binnen Het Verhaal van Groningen en voor de restauratie van rijksmonumenten. De criteria staan in de Subsidiewijzer Cultuur en Evenementen. De provincie heeft ook vastgesteld hoeveel budget er per subsidie in 2013 beschikbaar is.

Cultuur voor een breed publiek

Culturele activiteiten waar inwoners actief aan mee kunnen doen en presentaties, zoals tentoonstellingen, kunnen voor een financiƫle bijdrage een beroep doen op het Activiteitenbudget Het Verhaal van Groningen. Het gaat om activiteiten op het terrein van amateurkunst en erfgoed. Het moeten activiteiten zijn voor een breed publiek en met een regionale uitstraling. Bovendien moeten de activiteiten gericht zijn op samenwerking. Het totale subsidiebudget is 561.100,- euro.

Restauratie van rijksmonumenten

Restauratieprojecten van rijksmonumenten in Groningen kunnen voor een subsidie terecht bij het Budget voor Restauratie Rijksmonumenten in de provincie Groningen. Naast het behoud van monumenten willen we ook het gebruik stimuleren en verstevigen. Daarom hebben we een apart budget van 1.255.000,- euro voor restauratie en herbestemming van monumenten. Voor alleen restauratie van monumenten is een budget van 625.000,- euro beschikbaar.

Subsidiewijzer

Alle mogelijkheden voor subsidies staan in onze Subsidiewijzer Cultuur en Evenementen. In de subsidiewijzer verwijzen we ook naar de subsidiemogelijkheden bij de Kunstraad Groningen en het Huis van de Groninger Cultuur. De Kunstraad heeft een subsidiebudget voor de professionele kunsten. Het Huis van de Groninger Cultuur heeft een subsidiebudget voor projecten op het gebied van de Groninger taal en geschiedenis.