Bruggen Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal langer bediend

De provincie Groningen past met ingang van 1 januari 2017 de bedieningstijden van een aantal bruggen aan. De bruggen over het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal worden voortaan langer bediend. Over het deel van het Winschoterdiep  tussen Scheemda  en Winschoten is er in het vervolg van maandag tot en met vrijdag bediening van zes uur 's morgens tot tien uur 's avonds en op zaterdag van zes uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. De bruggen over het A.G. Wildervanckkanaal worden continu bediend van maandagochtend zes uur tot zaterdagavond acht uur.  De bedieningstijden worden verruimd op verzoek van logistieke bedrijven en branchevereniging Koninklijke Schuttevaer.

Meer containervaart

Schepen kunnen nu vanaf de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl door de week 24 uur per dag tot Veendam doorvaren. Met de verruiming van de bedieningstijden van bruggen springt de provincie in op de groei van de containervaart. Dit biedt vervoerders en logistieke bedrijven meer mogelijkheden voor transport over water. Dit is goed voor zowel de economie als het milieu omdat door grote containerschepen minder vervoer over de weg nodig is waardoor er minder CO2-uitstoot is. Verder hoopt de provincie dat het vaarverkeer zich door de ruimere bedieningstijden meer gaat verspreiden over de dag, avond en nacht. Daardoor hoeven de bruggen minder vaak te worden geopend op drukke momenten, waardoor er minder hinder voor het wegverkeer is.

Lauwersmeer en Reitdiep

Op het Lauwersmeer en het Reitdiep houdt de brugbediening in het winterseizoen tussen 1 november en 31 maart een uur eerder op. Met ingang van 1 januari 2017 worden de bruggen tussen zeven uur 's morgens en vijf uur 's middags bediend. Tot nu toe was dat nog tot zes uur 's avonds. Daar staat tegenover dat tussen de middag nu de brug ook wordt bediend.

Bedieningstijden

Kijk voor een volledig overzicht op de pagina met de bedieningstijden.