Bromfietsers op de rijbaan op acht provinciale wegen

Op acht wegen in de provincie Groningen gaan bromfietsers op de rijbaan rijden in plaats van op het (brom)fietspad. Het gaat onder andere om een aantal wegen rond Winschoten, de weg tussen Aduard en Oldehove (N983), de weg tussen Winsum en Onderdendam, en de rondweg Middelstum (N996). Bromfietsers zijn relatief vaak bij ongelukken betrokken. Voor hen is het veiliger om op de provinciale weg te rijden.

Verkeersbesluit ter inzage

De nieuwe situatie geldt voor een aantal provinciale wegen met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Tussen vrijdag 19 mei en donderdag 29 juni 2017 ligt het verkeersbesluit ter inzage. Tijdens deze periode kan op het besluit worden gereageerd. Tussen juli en september 2017 gaat de maatregel in en worden langs deze wegen tijdelijk extra attentieborden geplaatst

Bromfiets op de rijbaan

Eind jaren '90 werd de maatregel 'Bromfiets op de rijbaan' landelijk ingevoerd. Toen zijn bromfietsers op veel wegen binnen en buiten de bebouwde kom op de rijbaan gaan rijden in plaats van op het (brom)fietspad. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal ongevallen met bromfietsers sinds de invoering van deze maatregel flink is afgenomen. Het snelheidsverschil tussen bromfietsers en auto's is op wegen met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur kleiner dan het snelheidsverschil tussen bromfietsers en fietsers op een (brom)fietspad. Daarnaast ontstaan er ongevallen doordat afslaand verkeer of verkeer van uitritten en zijwegen geen rekening houdt met het snel verkeer op een (brom)fietspad. Op een aantal provinciale wegen rijden bromfietsers nog op het fietspad naast de rijbaan. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat er acht provinciale wegen of weggedeeltes geschikt zijn voor bromfietsers.

Wijzigingen

Bromfietsers gaan op deze provinciale wegen op de rijbaan rijden:

  • een deel van de provinciale weg Alteveer - Vlagtwedde - Duitse grens (N365), tussen Alteveer en Onstwedde;
  • een klein gedeelte van de provinciale weg Winschoten - Blijham- Nieuwe Pekela (N367) in Oude Pekela;
  • de provinciale weg Oude Pekela - Winschoten (N972);
  • de provinciale weg Winschoten - Beerta (N966);
  • de provinciale weg Oostereinde- Ekamp - Finsterwolde (N967);
  • een klein gedeelte van de provinciale weg Ten Post - Schildwolde (N865);
  • de provinciale weg Aduard - Wehe-den Hoorn (N983), tussen Aduard en Oldehove;
  • de provinciale weg Winsum - Onderdendam - Garrelsweer, tussen Winsum en Onderdendam en de rondweg Middelstum (N996).

Op deze kaart vindt u de wegen waar bromfietsers op de rijbaan rijden.