Brief naar staatssecretaris

Na een fantastische bergsportweek in de Zwitserse Alpen ben ik weer op zeeniveau teruggekeerd. 's Maandags direct aan de slag gegaan met een brief aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Hij heeft gevraagd hem voor 1 oktober te informeren over het concrete stappenplan gericht op realisatie van de RUD per 1 januari 2013. Tsja, en daar stuiten wij op een probleem.

Na een fantastische bergsportweek in de Zwitserse Alpen ben ik weer op zeeniveau teruggekeerd. 's Maandags direct aan de slag gegaan met een brief aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Hij heeft gevraagd hem voor 1 oktober te informeren over het concrete stappenplan gericht op realisatie van de RUD per 1 januari 2013. Tsja, en daar stuiten wij op een probleem. Wij zijn in Groningen nog in discussie over de organisatievorm van de RUD en kunnen dus nog geen concreet stappenplan maken. Dat berichten wij de staatssecretaris dan ook. De conceptbrief naar mijn bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers en naar de leden van de projectgroep gestuurd. Hun commentaar dinsdag verwerkt en woensdag heeft Sylvia van der Werff van het VGG de concept-brief naar de wethouders gestuurd voor hun portefeuillehoudersoverleg op donderdag. Tijdens dat overleg hebben zij ingestemd met de brief. Ton Sprenger, procescoördinator van de VGG, zorgt ervoor dat de voorzitter en de secretaris van het VGG hun handtekening onder de brief zetten, dinsdag gevolgd door de Commissaris van de Koningin en de provinciesecretaris, zodat de brief voor 1 oktober naar de staatssecretaris kan worden gestuurd. Hoezo trage ambtelijke molens?

Dinsdagmorgen Dick Bronsema, projectgroeplid voor de Westerkwartiergemeenten, bijgepraat over de stand van zaken, omdat hij niet bij de laatste projectgroepvergadering was geweest. Dat was een heel prettig gesprek. Dick is goed op de hoogte van de inhoud en kent ook de bestuurlijke gevoeligheden.
Dinsdagavond een presentatie gehouden voor raadsleden van de gemeente Haren. Prima bijeenkomst, waar de raadsleden mij het hemd van het lijf vroegen.

Woensdagmorgen mijn laatste werkoverleg met Kees Huizinga van de VROM-Inspectie gehad. De laatste keer, omdat de VROM-Inspectie in de zomer heeft aangegeven dat zij in de komende fasen van de vorming van de RUD's geen rol meer voor zichzelf ziet weggelegd. Kees heeft mij geïnformeerd over de interbestuurlijk toezichtsonderzoeken bij de gemeenten De Marne en Menterwolde en over de landelijke fusie van de inspecties tot één Inspectie voor Leefomgeving en Transport.
Woensdagmiddag heb ik met de Bijzondere Voorbereidingscommissie RUD van de ondernemingsraden gesproken. Ik heb hun bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Zij uitten hun zorg over de geringe tijd, die voor de ondernemingsraden overblijft om advies uit te brengen. Een terechte zorg vind ik. Direct na de bespreking mijn bestuurlijke opdrachtgevers voorgesteld de besluitvormingsprocedure tot 16 december te verlengen. Dat voorstel hebben zij overgenomen. Inmiddels zijn alle betrokkenen hierover geïnformeerd.
Aan het einde van de middag kreeg ik van projectgroeplid Jannes Schoemaker van de gemeente Groningen het bericht dat het de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten niet was gelukt de sturing van hun variant 'Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties' nu al uit te werken. Hij kondigde namens zijn wethouder een week uitstel aan. Het blijft dus nog even spannend…

Donderdagmorgen was in het gemeentehuis van Ten Boer het VGG-portefeuillehoudersoverleg. Er was een zeer hoge opkomst. Ik heb de wethouders bijgepraat over de ontwikkelingen in de afgelopen twee maanden. De discussie over de organisatievorm dreigde weer op te laaien, maar voorzitter Jan Bessembinders hield de vergadering voor om eerst de uitwerking van de sturing van de variant 'Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties' door de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten af te wachten. Op 14 oktober is er een extra portefeuillehoudersoverleg en dan worden er knopen doorgehakt: óf het huidige advies wordt gehandhaafd óf het advies wordt aangepast.

Vrijdagmiddag heb ik een gesprek gehad met oud-kerngroeplid Liesbeth Groote Schaarsberg, die sinds 1 september bij de regionale brandweer werkt. Ik had haar gevraagd om mij feedback te geven op mijn functioneren als projectleider. Zij heeft mij een paar nuttige tips gegeven om mijn functioneren als projectleider te verbeteren.

Op naar de volgende week.