Brief aan minister Wiebes

Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp hebben de fracties van Provinciale Staten een gezamenlijke brief opgesteld. Deze open brief is persoonlijk aan minister Wiebes overhandigd op woensdag 10 januari 2018 in het provinciehuis Groningen.