Breed onderzoek naar effecten biologische landbouw

Wat betekent het voor de economie, de voedselproductie, het milieu en het landschap in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân als meer en meer boeren omschakelen naar biologische landbouw? Die vragen worden de komende tijd beantwoord in een breed onderzoek. Dat hebben de drie landbouwgedeputeerden Henk Staghouwer (Groningen), Johannes Kramer (Fryslân) en Henk Jumelet (Drenthe) besloten tijdens hun bezoek aan de Biofach in Neurenberg op 16 februari.

Biologische landbouwbeurs

De drie gedeputeerden waren met 45 ondernemers aanwezig op de Biofach, de grootste beurs op het gebied van biologische landbouw ter wereld, in Duitsland. De agrarische ondernemers werden vergezeld door mensen uit de bankwereld, de verwerkende industrie en coöperaties in de drie provincies.

Onderzoek

In het onderzoek worden de consequenties in het milieu en de economie in kaart gebracht als er sprake is van grootschalige omschakeling naar biologische landbouw. Onderwerpen als opbrengst, werkgelegenheid, landschap en milieu- en economische prestaties worden naast elkaar gezet. De uitkomsten daarvan willen de provincies delen met de sector.

Groeiende sector

Alle drie gedeputeerden verwachten dat biologische landbouw mondiaal gezien een groeiende sector blijft. In de komende jaren zullen meer boeren voor deze methode kiezen, ook in het Noorden. Maar het is nog niet duidelijk wat zo'n bredere overgang naar biologische landbouw de samenleving  als geheel zal brengen.
Verondersteld wordt dat biologische landbouw betere resultaten op milieugebied heeft dan niet-biologische systemen. 

Effect werkgelegenheid

Maar biologische landbouw wordt ook geassocieerd met lagere opbrengsten. De groei van de biologische landbouw leidt mogelijk tot banenverlies in andere sectoren, zoals bij toeleveranciers of de voedsel verwerkende industrie. Dat kan nadelig uitpakken voor de veerkracht van de economie van de drie noordelijke provincies en de leefbaarheid op het platteland. Maar het biedt ook kansen voor nieuwe vormen van werkgelegenheid, die in het onderzoek naar voren zullen komen.