Brede hinderapp voor Oosterhorn en Eemshaven vervangt succesvolle luchtapp

Er komt een hinderapp, waarmee inwoners van onze provincie meldingen kunnen doen van geluid- of stankoverlast van bedrijven in de gemeenten Delfzijl en Het Hogeland. Dat stellen Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen voor. Sinds 2018 loopt rond industriegebied Oosterhorn bij Delfzijl een proef met een luchtapp om hinder van geur in deze omgeving te verminderen. De resultaten van de proef zijn zo positief, dat er een vervolg komt in de vorm van een bredere hinderapp. De app moet in de loop van 2021 klaar zijn.

Inzicht in hinder

In 2018 startte de provincie Groningen met de proef Luchtapp en Meetnet in nauwe samenwerking met omwonenden, bedrijven en organisaties rond industriegebied Oosterhorn. Doel van de proef was om de geurhinder te verminderen, een goed beeld te krijgen van de geuroverlast die in het gebied werd ervaren, en inzicht in de luchtkwaliteit en eventuele gezondheidsrisico’s voor de omwonenden. Veertig mensen namen deel aan de proef met de app en kregen inzicht in de luchtkwaliteit in hun omgeving. Dit leverde niet alleen informatie op over de luchtkwaliteit en de geurhinder (rapport TNO (PDF PDF-bestand, 11 MB) en rapport GGD (PDF PDF-bestand, 1 MB)), maar zorgde ook voor een beter contact met de provincie en meer regie van omwonenden op hun eigen leefomgeving. 

Uitbreiding van app

Aansluitend op de wensen van omwonenden van Oosterhorn wordt de luchtapp uitgebreid tot een hinderapp. In de nieuwe app worden de gegevens uitgebreid van een paar bedrijven naar alle omliggende bedrijven. De app wordt bruikbaar in een groter gebied en gaat over meer vormen van hinder dan alleen geur. Daarnaast kunnen gebruikers via de hinderapp niet alleen meldingen maar ook formele klachten indienen, gekoppeld aan het klachtensysteem van de Omgevingsdienst Groningen, die de klachten afhandelt.  Als de hinderapp succesvol is, wordt deze uitgebreid naar de gehele provincie Groningen. Lees ook het evalutatierapport over de luchtapp (PDF PDF-bestand, 848 KB).

Eén loket

De hinderapp past bij de introductie van de nieuwe Omgevingswet in 2022. Dan moet er één loket zijn voor milieuhinder, waarbij inwoners met één klik op een kaart inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van hun omgeving. Een app biedt daarbij de mogelijkheid om per gebied te monitoren en geeft meer inzicht in de behandeling van klachten.