Brand bij Talen Recycling Stadskanaal geblust (update)

De brand bij Talen Recycling in Stadskanaal is geblust en het afval is grotendeels opgeruimd. In totaal is er 2.800 ton aan afval afgevoerd. Daarnaast is er 120.000 liter aan water van het terrein gehaald. De komende dagen wordt op het terrein nog permanent toezicht gehouden.

Inspectie bedrijventerrein Talen Recycling

De komende dagen zal de Omgevingsdienst Groningen (ODG) het bedrijventerrein inspecteren en beoordelen of de inrichting voldoet aan de eisen, conform de vergunning en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Naar aanleiding van de inspectie zullen de vervolgstappen worden bepaald. Omdat het onzeker is of op het terrein de verplichte voorzieningen aanwezig of toereikend zijn, mag het terrein voorlopig niet worden gebruikt.

Last onder bestuursdwang

De Omgevingsdienst Groningen heeft namens de provincie Groningen, bestuursdwang opgelegd om verdere milieurisico’s en hinder naar de omgeving te voorkomen. De brandende smeulende berg afval is opgeruimd door Renewi BV (Van Gansewinkel). Falck Fire Academy heeft tot en met zondag geblust. Er is ongeveer 2.800 ton aan afval afgevoerd. Het opruimen van het afval en het blussen is inmiddels beëindigd. Renewi BV heeft voorkomen dat al het bluswater in het riool terecht is gekomen. Er is ongeveer 120.000 liter bluswater afgevoerd. Waterschap Hunze en Aa’s neemt monsters van het water om de kwaliteit te beoordelen.

Milieuklachtenlijn

De afgelopen dagen zijn via de milieuklachtenlijn enkele tientallen vragen binnengekomen. Deze gingen met name over de veiligheid in relatie tot de rookontwikkeling. De verspreiding van de rook is vanaf het begin van de brand continu gemonitord door de GGD en de Veiligheidsregio Groningen.