Boumans stelt openbaar lichaam met alle milieutaken voor

Deze week heeft gedeputeerde Mark Boumans zijn gesprekken met de wethouders afgerond en is er hard gewerkt aan het vervolg.

 

Deze week heeft gedeputeerde Mark Boumans zijn gesprekken met de wethouders afgerond en is er hard gewerkt aan het vervolg.

De werkweek begon voor mij zeer goed. De afdeling Omgevingsbeleid/Projectbureau waar ik nu werk wordt als gevolg van de bezuinigingen ongeveer gehalveerd. Dat is op zich natuurlijk geen goed nieuws, maar wijweten dit al ongeveer een jaar. Per 1 januari maakt de afdeling een doorstart onder de naam afdeling Project- en Programmamanagement (PPM). Onze ambitie is om de kwaliteit van het project- en programmamanagement van complexe, afdelingsoverstijgende programma’s en projecten te verhogen.

Als eerste stap konden de huidige programma- en projectmanagers solliciteren op één van de vijf nieuwe functies programma- en projectmanager. Maandagmorgen deelde mijn afdelingshoofd Johan Koopmans mij mee dat ik in die functie wordt benoemd. Daar ben ik heel blij mee. Mijn oud-kamergenoot Bernard van Dam ontving hetzelfde bericht. Mogelijk volgt nog een derde collega, de beide andere vacatures gaan nu de interne werving in. Bij de collega’s die niet zijn benoemd was natuurlijk teleurstelling. Vreugde en verdriet liggen soms heel dicht bij elkaar.

Aansluitend op het gesprek met Johan Koopmans volgde het gesprek van gedeputeerde Mark Boumans met de Groningse wethouder Ton Schroor. In het gesprek passeerden de voor- en nadelen van het openbaar lichaam en de centrumgemeente de revue. Ook blikten beiden terug op de discussies in het afgelopen halfjaar. Na Ton Schroor volgden respectievelijk wethouder Jan Dobma van Eemsmond en wethouder Arie Scheidema van Slochteren. Direct na de gesprekken de verslagen gemaakt. Die zijn gebruikt voor de brief die volgende week naar de wethouders gaat.

Dinsdagmorgen de tweewekelijkse vergadering van de projectgroep. De projectgroepleden bijgepraat over de gesprekken van Mark Boumans met de wethouders en over de koers die hij daarin heeft uitgezet. De projectgroep uitgenodigd voor een extra vergadering  vrijdagmiddag om de concept-brief aan de wethouders te bespreken. Het is prettig dat de projectgroepleden de urgentie van de extra vergadering aanvoelen en er in hun agenda’s tijd voor vrij willen maken.

Concept-brief aan de Bijzondere Voorbereidingscommissie RUD van de ondernemingsraden in overleg met Patricia Lie A Njoek, de arbeidsjurist van de provincie, afgerond. Kan de projectgroep bespreken.

’s Middags naar Marum om samen met mijn Friese collega Freerk Mink een presentatie te geven over onze projecten voor een kaderledenbijeenkomst van het CNV Publieke zaak Noord-Nederland. In Fryslân gaat de RUD trouwens FUMO, Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, heten. Uit de presentatie van Freerk blijkt dat de Friezen een voorsprong hebben op ons. Zij zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het bedrijfsplan. Sinds vorige week brengen zij wekelijks een digitale nieuwsbrief uit. In de discussie ligt het accent op de personele aspecten. Vragen over de rechtspositie, het landelijk sociaal beleidskader, het sociaal plan en het werkgeverschap. Leuk om te discussiëren met een groep mensen die wat verder van het project af staat.

Direct na de bijeenkomst in de mist (daar heb ik het niet zo op) via de A7 teruggereden naar Groningen voor het laatste gesprek van gedeputeerde Mark Boumans. De eer valt te beurt aan wethouder Tanja Haselop van Leek. Het gesprek verloopt in een plezierige sfeer en in de marge komen ook een paar andere onderwerpen aan de orde. Hoewel Mark Boumans aansluitend een andere afspraak heeft, maakt hij toch nog even tijd om met mij de balans van de gesprekken op te maken en de vervolgactiviteiten te bespreken. Hij weet dat ik dan weer verder kan. Mark Boumans stemt in met de aanpak en de planning en vliegt met kleurige oranje sjaal naar zijn volgende afspraak in Leeuwarden.

Na thuiskomst direct de hardloopkleren aangetrokken. Heerlijk om even in de buitenlucht te ontspannen. Ik heb mijn ritme van drie keer per week hardlopen weer te pakken en mijn kuitblessure blijft binnen de perken.

Woensdag werken Jan Beldman en Annette Prent van KplusV organisatieadvies en ik verder aan de concepten voor de brieven aan de wethouders, de nadere uitwerking van het voorstel van Mark Boumans en de intentieverklaring. Het is prettig om dit met Jan en Annette te doen, omdat zij tot de zomervakantie de kerngroep ook hebben ondersteund. De samenwerking verloopt heel prettig, ook omdat wij inmiddels goed op elkaar ingespeeld zijn. De concepten vliegen over en weer: ping-pongen noem ik dat.

Tussen de middag een presentatie van Richard Lombaerts. Richard is hoofd van de afdeling Wegenbouw van de provincie. De presentatie gaat over een projectinformatiesysteem (PIPI) voor infrastructurele projecten. Het ziet er goed uit. Ik maak een afspraak met Richard om te kijken of ik PIPI ook kan gebruiken voor ons project.

’s Avonds weer aan het werk geweest in het nieuwe huis van mijn zoon Jaap. Wij vorderen gestaag. Als het meezit, kan hij voor de kerst verhuizen.

Donderdag heb ik twee afspraken, die allebei worden afgezegd wegens ziekte. Als ik gedeputeerde Mark Boumans de concept-brief voor de wethouders mail, blijkt ook hij ziek. Gelukkig kan hij wel reageren op de brief. ’s Middags stuurt afdelingssecretaresse Judith Wustman de mail naar alle wethouders. In de mail schrijft Mark Boumans dat hij één RUD voorstelt met als juridische vorm een openbaar lichaam en waarin alle VTH-milieutaken voor de gemeenten worden uitgevoerd.

Hij schrijft verder dat hij zijn voorstel volgende week zal onderbouwen en op een aantal punten zal uitwerken. Ook kondigt hij aan dat de Derde Bestuursconferentie RUD Groningen op 16 december plaatsvindt.
’s Middags leg ik de laatste hand aan de concept-brief, de nadere uitwerking van de variant openbaar lichaam en de intentieverkaring. Daarna gaan de stukken, inclusief de brief aan de Bijzondere Voorbereidingscommissie RUD van de ondernemingsraden, per mail naar de projectgroepleden.

Vrijdagmorgen werk ik thuis. Even tijd om zaken die zijn blijven liggen te bekijken en af te handelen. Tussendoor nog even hardgelopen en aan het einde van de ochtend op de fiets van Peize naar het provinciehuis voor de projectgroepvergadering.

In de projectgroep waardering voor de stukken zoals zij er nu liggen. Na afloop verwerken Jan Beldman en ik de opmerkingen van de projectgroep. Tussendoor ook nog even uitgewisseld wat er nog moet gebeuren in de aanloop naar de bestuursconferentie. Even voor zessen kan ik de stukken naar de leden van het Bestuurlijk overleg RUDVNG – provincie sturen, dat maandagmiddag vergadert. Weer een deadline gehaald en de volgende ligt al weer in het verschiet.

Zaterdags met mijn vriendin lekker uitgewaaid op de waddendijk bij Wieringen. Mooi!