Boerenbedrijven bouwen met subsidie schuur die past bij landschap

Drie boerenbedrijven hebben met subsidie van de provincie een nieuwe schuur gekregen, gebouwd volgens architectonisch ontwerp en passend bij het karakteristieke Groninger landschap. Het gaat om de bedrijven Zomerman in Leens, Meijer in Kloosterburen en Westers in Hornhuizen. Gedeputeerde Henk Staghouwer maakte op woensdag 16 mei een rondje langs de drie bedrijven, in gezelschap van de pers.

Wierde & Dijk

Het initiatief om boeren schuren te laten bouwen, volgens een ontwerp waarbij rekening wordt gehouden met het landschap, is van Wierde & Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen. Door de schaalvergroting in de land- en akkerbouw verrijzen er steeds meer schuren die niet passen bij het landschap. In de nieuwe ontwerpen is er wel naar de omgeving gekeken, wat bijvoorbeeld terug te zien is in het kleur- en materiaalgebruik.

Subsidie

De provincie vindt het belangrijk dat het Groninger landschap zijn schoonheid behoudt en steunt daarom initiatief van Wierde & Dijk. Vijf boerenbedrijven hebben elk 31.000 euro subsidie gekregen om met hulp van een architect een nieuwe schuur te bouwen. Drie schuren zijn inmiddels klaar. De vijf bedrijven zijn onder andere geselecteerd op landschappelijke ligging, belevingswaarde en zichtbaarheid.