Boerderijeigenaren Oldambt denken mee om leegstand tegen te gaan

Hoe kan de groei aan leegstaande monumentale boerderijen in de gemeente Oldambt worden voorkomen? Dat gaat adviesorganisatie Libau onderzoeken in het project 'Boerderijen in Oldambt'. De provincie draagt ruim 24.000 euro bij.

Leegstand

Het Oldambt is een cultuurhistorisch waardevol gebied dat vol staat met monumentale boerderijen. Steeds meer van deze panden komen leeg te staan als gevolg van krimp. In het project 'Boerderijen in Oldambt' zoeken de provincie, de gemeente Oldambt, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en plaatselijke organisaties samen naar een oplossing.

Behoeften

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Libau. De adviesorganisatie schakelt boerderij-eigenaren in bij de her- en doorbestemming van de monumentale panden. Een veldwerker bezoekt de eigenaren en peilt de behoeften. Welke waarden van het gebied zijn voor de eigenaren van belang? Welke verhalen vertellen zij? De opgehaalde informatie wordt gebundeld met bestaand onderzoek.

Kennisdeling en beleid

De samenwerking moet leiden tot meer kennisdeling en aangepast beleid. Aan het eind van het project komt er een minisymposium waarin de bevindingen worden gepresenteerd. De provincie draagt in totaal 24.200 euro bij vanuit de Opgave Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap.