Blog informeert over roerdompproject Zuidlaardermeer

Rayonbeheerder Michel Krol van Het Groninger Landschap is een blog gestart over het project om het leefgebied van de roerdomp bij het Zuidlaardermeer te verbeteren.

 

Rayonbeheerder Michel Krol van Het Groninger Landschap is een blog gestart over het project om het leefgebied van de roerdomp bij het Zuidlaardermeer te verbeteren.

Verslaglegging

Elke vooruitgang, ontwikkeling of behaald nat pak wordt op het blog gemeld. Krol: “Ik vind dit soort verslaglegging leuk om te doen. En er zijn veel mensen geïnteresseerd. Die hoeven me nu niet meer te bellen als ik net dieper dan mijn laarzen in het water sta. Ze kunnen nu mijn blog lezen.”

Nieuw riet

Langs de oevers van het Zuidlaardermeer wordt over 30 hectare het rietland met 25 centimeter afgeplagd, bosopslag wordt verwijderd en er komt nieuw riet en waterriet langs de huidige waterlijn. Dit soort maatregelen zijn noodzakelijk voor moerasvogels om te broeden. Niet alleen de roerdomp – met nog maar zo’n 10 broedparen in de provincie Groningen - profiteert ervan maar bijvoorbeeld ook baardman, grote karekiet en snor. En uiteraard de otter.

Dagelijks nieuws

Door de aanwezigheid van bijzondere planten- en diersoorten in het gebied zijn medewerkers van Het Groninger Landschap elke dag bij het werk aanwezig. Het blog wordt dus dagelijks ververst. De werkzaamheden bij het Zuidlaardermeer worden op 15 maart tijdelijk stilgelegd, omdat dan het broedseizoen begint. In september wordt het werk hervat en dat duurt dan tot half maart 2017.