Bloemrijke berm langs fietsroute Lauwersoog-Glimmen

De fietsroute tussen Lauwersoog en Glimmen (LF14) krijgt een bloemrijke berm. Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier zaaiden op 15 april het laatste deel van de berm in langs het Oldehoofsch kanaal bij Saaksum. Het inzaaien van de bermen is een van de maatregelen om het landschap te compenseren langs de nieuwe hoogspanningslijn 380kV tussen de Eemshaven en Vierverlaten.  

Henk Staghouwer en Bert Nederveen zaaien bloemzaad

Compensatie

De komende jaren vervangt TenneT de oude hoogspanningslijn van 220 kilovolt (kV) tussen de Eemshaven en Vierverlaten door een nieuwe lijn met een capaciteit van 380 kV. TenneT en de provincie Groningen investeren de komende jaren € 14,9 miljoen om de kwaliteit van het landschap langs de nieuwe hoogspanningslijn te versterken (Tennet € 12,4 en de provincie € 2,5 miljoen). Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen en Westerkwartier, waterschap Noorderzijlvest en de inwoners van het gebied.

Biodiversiteit

Voor het inzaaien van de bermen tussen Electra en Saaksum zijn zaden van wilde bloemen en kruiden gebruikt, die veel in de omgeving voorkomen. Deze dragen bij aan het behoud van de biodiversiteit. De bermen staan in juli en augustus in bloei. In het najaar wordt het deel tussen Saaksum en Garnwerd ingezaaid.

LF14

LF14 is een lange afstandsfietsroute tussen Lauwersoog en Enschede en onderdeel van een uitgebreid landelijk fietsnetwerk. De totale route is 290 kilometer. De route loopt van Lauwersoog, langs het Lauwersmeer en volgt het Reitdiep naar de stad Groningen. In de provincie Groningen is de lengte ongeveer 50 kilometer.