Bloeiende akkerranden en nieuwe app helpen waterkwaliteit te verbeteren

Hoe draag je in de landbouw bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en zorg je ervoor dat er minder water gebruikt hoeft te worden? Die vragen staan centraal in twee nieuwe landbouwprojecten, die op vrijdagochtend 25 mei officieel van start gingen in Vriescheloo, in het bijzijn van gedeputeerde Henk Staghouwer. Beide projecten zijn onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en krijgen subsidie van de provincie en de waterschappen Hunze & Aa's en Noorderzijlvest.

Klimaatverandering

Door het veranderende klimaat zal er zich in de toekomst steeds vaker wateroverlast of langdurige droogte voordoen. Dit zijn ingrijpende ontwikkelingen, die grote impact hebben op de boeren en hun land. Vanuit de landbouwsector is daarom het initiatief genomen voor het DAW, dat moet helpen de waterhuishouding en -kwaliteit te verbeteren en moet zorgen voor een verduurzaming in de landbouw. In februari dit jaar zijn de eerste DAW-projecten ingediend voor de subsidieregeling van de provincie en waterschappen, voor een bedrag van in totaal 780.000 euro. Twee van deze projecten zijn nu officieel gestart.

Bloeiende akkerranden

De Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) richt zich in haar project op de akkerranden langs akkerbouwpercelen. Akkerranden die in bloei staan trekken veel insecten aan, die vervolgens de luizen op de gewassen opeten. Daardoor zijn gewasbeschermingsmiddelen niet meer nodig, wat de waterkwaliteit ten goede komt. Daarnaast dienen de bloeiende akkerranden als buffer tussen de landbouwpercelen en het oppervlaktewater. In het project kijkt de ANOG hoe deze natuurvriendelijke methode van gewasbescherming gestimuleerd kan worden en op een laagdrempelige manier beschikbaar kan komen voor de deelnemende boeren.

App voor boeren

Het tweede project dat van start is gegaan is van de stichting Biowerk, die een app ('Trijntje') heeft ontwikkeld voor boeren die op zoek zijn naar mogelijkheden om de bodemkwaliteit en waterhuishouding van hun percelen te verbeteren. De app helpt de uitstoot van nutriĆ«nten als stikstof en fosfor te verminderen, wat bijdraagt aan een betere waterhuishouding in de regio.