Blauwestad krijgt kunstwerk van zwerfkeien uit Groningen

Blauwestad krijgt een kunstwerk gemaakt van zwerfkeien afkomstig uit de bouwput van het Groninger Forum, in de binnenstad van Groningen. Binnenkort zullen de zwerfkeien speciaal voor dit project worden vervoerd. Het idee voor het kunstwerk is van de Groninger kunstenaar Derk den Boer. De provincie Groningen draagt 100.000 euro bij aan de bouw van het kunstwerk, dat naar verwachting in het voorjaar van 2014 af is.

 

Blauwestad krijgt een kunstwerk gemaakt van zwerfkeien afkomstig uit de bouwput van het Groninger Forum, in de binnenstad van Groningen. Binnenkort zullen de zwerfkeien speciaal voor dit project worden vervoerd.  Het idee voor het kunstwerk is van de Groninger kunstenaar Derk den Boer.  De provincie Groningen draagt 100.000 euro bij aan de bouw van het kunstwerk, dat naar verwachting in het voorjaar van 2014 af is.

Zandheuvel en zwerfkeien

Het kunstwerk bestaat uit een 2,75 meter hoge zandheuvel, met op de top een 18 ton zware zwerfkei. Diverse kleinere zwerfkeien worden in speelse, ronde vormen rondom deze centrale steen aangebracht. Aan een kant van de heuvel komt een rotspartij waar water uit het Oldambtmeer doorheen wordt gepompt. Kinderen mogen met de stenen en het stromende water spelen. Rondom de heuvel komen zitplekken, bosschage en speelelementen.

Uit de ijstijd

De zwerfkeien uit de stad Groningen zijn tijdens de voorlaatste ijstijd vanaf Scandinaviƫ door het landijs hiernaartoe gedrukt. In Blauwestad en omgeving komen dezelfde stenen ook voor. Het kunstwerk komt aan de westkant van het woongebied Het Park, in de buurt van het voormalige verkoop- en informatiecentrum Blauwestad.

De uitwerking van het plan is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Oldambt, het projectbureau Blauwestad en de provincie Groningen.