Blauwe Loper wordt langste fietsbrug van Europa

De aanbesteding voor de bouw van de Blauwe Loper, de fiets- en voetgangersverbinding tussen Blauwestad en Winschoten, gaat na de zomer beginnen. Met 800 meter wordt de brug de langste fietsbrug van Europa. De Blauwe Loper moet een beeldbepalend uiterlijk krijgen en een voorbeeld worden van duurzaamheid, bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame materialen en zonnecellen. Aannemers worden uitgedaagd om met een ontwerp te komen dat voldoet aan deze ambitieuze eisen.

Extra geld

Aanvankelijk was er 5 miljoen euro beschikbaar, maar nu reserveert de provincie 6 miljoen euro voor de brug. De gemeente Oldambt draagt 500.000 euro bij, waarmee in totaal 6,5 miljoen beschikbaar is. Als Provinciale Staten akkoord gaan, kan de aanbesteding dit najaar van start gaan. Naar verwachting kan de bouw dan in 2019 beginnen. Bij de aanleg moet ook rekening worden gehouden met een stuk natuur, dat een belangrijk onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland.

Slim en groen

De provincie zoekt voortdurend naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om onze mobiliteit, infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken. De Blauwe Loper is een van deze slimme en groene projecten. Door de vernieuwende, slimme vorm van aanbesteden, waarbij de aannemer veel meer meedenkt over de uit te voeren werkzaamheden, dan bij een traditionele manier van aanbesteden, en de keuze om zo veel mogelijk duurzaam materiaal in het ontwerp terug te laten komen.

Vier bruggen

De Blauwe Loper bestaat eigenlijk uit vier bruggen: over het Winschoterdiep, de Rijksweg A7, de ecologische zone en het Oldambtmeer. Het brugdeel over het Winschoterdiep wordt beweegbaar om ook  schepen met een staande mast te kunnen laten passeren. In Winschoten sluit de brug aan op de fietsroute, via de Hoorntjesweg naar het centrum. Ook komt er een aansluiting op het Stadspark in Winschoten.

Makkelijker bereikbaar

Met de komst van de Blauwe Loper kunnen bewoners vanuit Blauwestad gemakkelijker bij de voorzieningen in Winschoten komen, zoals scholen of winkels. Omgekeerd kunnen inwoners van Winschoten zo sneller naar recreatieve voorzieningen in Blauwestad.