Blauwe Loper tussen Havenkwartier en Hoorntjesweg in Winschoten

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug de Blauwe Loper moet tussen het Havenkwartier in Blauwestad en de Hoorntjesweg in Winschoten komen te liggen. Dat is het voorstel van de Stuurgroep Blauwestad, waarin bestuurders van de provincie Groningen en de gemeente Oldambt vertegenwoordigd zijn. In het najaar nemen de provincie en de gemeente hierover een besluit.

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug de Blauwe Loper moet tussen het Havenkwartier in Blauwestad en de Hoorntjesweg in Winschoten komen te liggen. Dat is het voorstel van de Stuurgroep Blauwestad, waarin bestuurders van de provincie Groningen en de gemeente Oldambt vertegenwoordigd zijn. In het najaar nemen de provincie en de gemeente hierover een besluit.

Verschillende alternatieven onderzocht

De provincie en de gemeente Oldambt hebben verschillende alternatieven voor de brug en de route naar het centrum van Winschoten onderzocht. Ook is er een voorkeursalternatief ontwikkeld. Deze alternatieven zijn in mei tijdens een inloopavond aan de inwoners van Winschoten en Blauwestad voorgelegd. Op basis van de onderzoeksresultaten en de reacties van de bewoners stelt de stuurgroep  voor om verder te gaan met het voorkeursalternatief. Als ook provincie en gemeente in het najaar positief besluiten, wordt in een vervolgfase het ontwerp van de brug en de fietsroute verder uitgewerkt.

Onderdelen Blauwe Loper

Het voorkeursalternatief gaat uit van een brug tussen het Havenkwartier in Blauwestad en de Hoorntjesweg in Winschoten. De brug gaat over de A7, het Oldambtmeer en het Winschoterdiep. Het brugdeel over het Winschoterdiep is beweegbaar. In Winschoten sluit de brug aan op de fietsroute via de Hoorntjesweg, Ludensweg en de Van Speykstraat richting het centrum. Verder wordt rekening gehouden met een aansluiting op het Stadspark. De vormgeving van de helling bij de Hoorntjesweg wordt in de vervolgfase verder uitgewerkt. De brug moet een opvallend uiterlijk krijgen.

Betere bereikbaarheid Winschoten en Blauwestad

Met de komst van de Blauwe Loper moeten bewoners uit de omgeving van  Blauwestad gemakkelijker bij voorzieningen in Winschoten kunnen komen, zoals scholen of winkels. Omgekeerd kunnen inwoners van Winschoten zo sneller naar recreatieve voorzieningen in Blauwestad.

Voor de aanleg van de Blauwe Loper heeft de provincie 5 miljoen euro beschikbaar. In  2016 hoopt de provincie te beginnen met de aanleg van de brug.