Bijzondere werken verkocht op derde kunstveiling

Op 17 juni organiseerde het Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (PMOG) samen met de provincie Groningen de derde editie van de Kunstveiling. Gedeputeerde Pim de Bruijne trad op als veilingmeester, hij verkocht 29 schilderijen van creatieve talenten van Stichting Huis, Noorderbrug, Lentis Groningen NOVO Ateliers en Stichting Achter de Regenboog. De werken brachten gezamenlijk 6.560,- euro op. Dit bedrag komt ten goede aan de vijf deelnemende organisaties.

Op 17 juni organiseerde het Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (PMOG) samen met de provincie Groningen de derde editie van de Kunstveiling. Gedeputeerde Pim de Bruijne trad op als veilingmeester, hij verkocht 29 schilderijen van creatieve talenten van Stichting Huis, Noorderbrug, Lentis Groningen NOVO Ateliers en Stichting Achter de Regenboog. De werken brachten gezamenlijk 6.560,- euro op. Dit bedrag komt ten goede aan de vijf deelnemende organisaties.

Match op Groninger Beursvloer

De kunstveiling was het resultaat van een geslaagde match op de Groninger Beursvloer in oktober 2009. Hier werden vraag en aanbod in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) bij elkaar gebracht. MBO houdt in dat bedrijven of overheden hun kennis, faciliteiten en menskracht gratis inzetten voor vrijwilligersorganisaties in de buurt. De provincie heeft op de Groninger Beursvloer aangeboden de kunstveiling te organiseren en de vijf maatschappelijke organisaties zijn op dit aanbod ingegaan.