Bijzondere Ondernemingsraad stemt in met HR21

De maandag begonnen met een gesprek met projectsecretaresse Kelly Uneken en projectmedewerker Marianne Fokkinga. Het projectarchief was het gespreksonderwerp. Het project Regionale Uitvoeringsdienst loopt nu ruim drie jaar en het archief is in die tijd aardig uitgedijd. Daardoor is het minder toegankelijk geworden.

De maandag begonnen met een gesprek met projectsecretaresse Kelly Uneken en projectmedewerker Marianne Fokkinga. Het projectarchief was het gespreksonderwerp. Het project Regionale Uitvoeringsdienst loopt nu ruim drie jaar en het archief is in die tijd aardig uitgedijd. Daardoor is het minder toegankelijk geworden. Terecht hebben beide vrouwen mij daarop aangesproken. Afspraken gemaakt om de toegankelijkheid van het projectarchief te verbeteren.

De kerngroep vergadert sinds januari wekelijks, dus de dinsdag eerst kerngroep. De uitvraag van de ondersteunende taken voorbereid. Het Organisatieplan en Functieboek afgerond. Dat gaat nu gelijktijdig naar de stuurgroep en Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). Ook een voorstel voor de opzet van het informatiebeleidsplan besproken en het draaiboek van alle activiteiten, die nog moeten worden verricht voor de start van de Regionale Uitvoeringsdienst, doorgesproken.
Raymond Meijers stopt zijn werkzaamheden als projectleider Personeel per 1 februari. Afgesproken dat Lianne Roelfes, personeel- en organisatieadviseur bij de gemeente Vlagtwedde, (inhoudelijk) en ik (coördinerend) Raymond gaan vervangen.
Voor de huisvesting zijn wij op zoek naar een projectleider. Samen met kwartiermaker Saskia Gerritsen gesprek gevoerd met eerste kandidaat. De komende dagen volgen nog gesprekken met twee kandidaten. Eind volgende week hopen wij dat wij iemand kunnen benoemen.

Woensdagmorgen vroeg werkoverleg met mijn collegaprojectleiders van de provincie. Gediscussieerd over het slagvaardig maken van projectorganisaties van grote complexe projecten … een lastige opgave, omdat velen zich verantwoordelijk voelen (en zijn) en daarmee een plaats in de projectorganisaties willen. Als voorbeelden de projectorganisaties van de Regiovisie Groningen-Assen en Eemsdelta doorgelicht.
In de loop van de dag krijgen wij bericht dat onze projectsecretaresse Marleen Halsema is bevallen van een dochter. Moeder en dochter Maartje maken het goed. Dat is mooi nieuws.

Donderdag samen met Saskia Gerritsen naar de overlegvergadering van de Bijzondere Ondernemingsraad geweest. Saskia heeft het Organisatieplan en Functieboek voor advies aan de Bijzondere Ondernemingsraad aangeboden en het plan toegelicht. De Bijzondere Ondernemingsraad heeft ingestemd met het gebruik van HR21 als functiewaarderingssysteem voor de RUD. Hiermee zijn wij heel blij.
Aan het begin van de middag vergadering van de stuurgroep RUD. Belangrijkste agendapunt is de informatievoorziening en automatisering. De stuurgroep heeft in principe besloten dat de provincie dat voor de RUD gaat doen. 28 februari wordt een definitief besluit genomen. Andere agendapunten waren de efficiencytaakstelling en het voorstel voor een fonds voor de eenmalige kosten van de RUD. De stuurgroep heeft besloten dat de RUD vanaf 1 januari 2016 een efficiencytaakstelling krijgt van 10 procent. Het voorstel voor de vorming van een 'fonds eenmalige kosten vorming RUD' heeft het niet gehaald in de stuurgroep. Ongeveer de helft van de deelnemers wil de bijdrage, die zij in december van het Rijk hebben ontvangen, niet in een fonds storten. Daarmee was het voorstel van de baan.
In de loop van de middag een gesprek gevoerd met Kelly Uneken. Kelly vervangt sinds 1 december Marleen Halsema als projectsecretaresse. Het was er nog niet van gekomen om Kelly te informeren over de ins en outs van het project RUD. Dat in een uurtje gedaan.

Vrijdag bezig geweest met het schrijven van een paar opdrachtbrieven en het maken van de agenda van de kerngroep.