Bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid gaat door

Bijzonder hoogleraar Bettina Bock blijft de komende vijf jaar de kansen en mogelijkheden voor de leefbaarheid in krimpgebieden in het Noorden onderzoeken. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe maken de verlenging van haar leerstoel financieel mogelijk. De bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen werd in 2015 ingesteld door de Stichting ter Bevordering van Ruimtelijke Wetenschappen bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bijzonder hoogleraar Bettina Bock

Onder de aandacht

Aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt onderzocht wat de verschillen tussen regio’s zijn op het gebied van welvaart en levensgeluk. Daarnaast wordt gekeken naar initiatieven zoals vernieuwingen in de zorg waarmee krimpgebieden zich kunnen versterken. Volgens de provincie Groningen heeft bijzonder hoogleraar Bettina Bock in de afgelopen vijf jaar geholpen het probleem van bevolkingsdaling en leefbaarheid onder de aandacht te brengen, zowel in de media als bij de politiek. Ook heeft zij het initiatief genomen voor wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. 

Bevolkingsdaling

In Noord-Nederland neemt de bevolking af doordat de inwoners steeds ouder worden en er minder jonge mensen bij komen. In Groningen zijn er drie krimpregio's: Oost-Groningen, Eemsdelta en Het Hogeland. In Friesland is de regio Noordoost-Fryslân krimpregio. In Drenthe en Fryslân zijn er ook anticipeerregio's. Dat zijn regio's waar krimp verwacht wordt. Door de bevolkingsdaling moet er nagedacht worden over de aanwezigheid van voorzieningen, de woningmarkt, werkgelegenheid en leefbaarheid.

Samenwerking

De drie noordelijke provincies werken al jaren samen om de gevolgen van bevolkingsdaling voor de leefbaarheid in kaart te brengen. Verder delen zij kennis over succesvolle projecten met elkaar. Dit doen de drie provincies samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen in het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN).