Bijna zes miljoen voor innovatie in de provincie Groningen

Op 18 november 2010 start de provincie Groningen met de derde ronde van het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG-3). Met dit subsidieprogramma komt er bijna zes miljoen euro beschikbaar voor kleine vernieuwende (innovatieve) projecten in onze provincie.

Op 18 november 2010 start de provincie Groningen met de derde ronde van het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG-3). Met dit subsidieprogramma komt er bijna zes miljoen euro beschikbaar voor kleine vernieuwende (innovatieve) projecten in onze provinc

Doelstelling van het programma

Vernieuwing is een belangrijke voorwaarde voor economische groei, duurzame ontwikkeling en een hogere welvaart. Met het Innovatief Actieprogramma Groningen wil de provincie een bijdrage leveren aan een sterkere economie en grotere bekendheid van Groningen als innovatieregio. Het IAG-3 subsidieert kleinere projecten binnen de thema's Life Sciences (focus op healthy ageing), Creatieve Industrie, Biobased Economy en Transsectorale Innovatie.

Symposium 'Innovatie als Teamsport'

Op donderdag 18 november a.s. organiseert de provincie Groningen van 14.00 tot 18.00 uur een symposium over het IAG in 'Het Paleis' in Groningen. Op het symposium wordt informatie aangeboden over het IAG-3, en de aanwezigen kunnen inspiratie opdoen met de presentaties van ruim vijfentwintig innovatieve projecten die de afgelopen jaren met IAG-subsidie zijn uitgevoerd. Aanmelden kan via  www.provinciegroningen.nl/iagsymposium/ of via e-mail iagsymposium@provinciegroningen.nl.

Financiering

Het IAG-3 wordt gefinancierd met 0,5 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 1,5 miljoen euro van het Ministerie van Economische Zaken en 2 miljoen euro van de provincie Groningen. De projectpartners dragen het resterende deel bij.

Meer informatie over het IAG-3 en over het symposium is te vinden op www.provinciegroningen.nl/iag/.