Bijna een miljoen subsidie voor drie bedrijven in Groningen

De provincie trekt bijna 1 miljoen subsidie uit voor drie bedrijven. Gieterij Borcherts uit Sappemeer krijgt € 50.000 voor de aanschaf van een zandkoelinstallatie, waarmee het bedrijf het productieproces wil vernieuwen en verduurzamen. Gipsrecyclebedrijf GipsRec ontvangt bijna € 313.000 voor de vestiging in Farmsum. Chemiebedrijf ChemCom Industries, ook gevestigd in Farmsum, kan een subsidie van bijna € 593.000 tegemoet zien voor productie-uitbreiding. De investeringen zijn op termijn goed voor acht nieuwe banen.

Gieterij Borcherts

Gieterij Borcherts, onderdeel van de Dekens Groep, levert sinds 1926 gietwerk in Nederland en omringende landen. Door de hoge temperaturen van het gegoten product moeten de zandvormen lange tijd afkoelen, waardoor het zand niet opnieuw te gebruiken is. Door de aanschaf van een speciale zandkoeler is de temperatuur van het zand beter te regelen en constanter. Hierdoor is er minder uitval van zandvormen en minder afval. Ook daalt het energiegebruik. Verder zorgen stoffilters voor een betere kwaliteit zand voor de zandvormen. Op termijn komen er dankzij de nieuwe machine twee nieuwe arbeidsplaatsen bij. 

GipsRec

Recyclebedrijf GipsRec is in maart begonnen op de nieuwe locatie in Farmsum, waar het oude gipsplaten, gipsblokken en gasbeton omvormt tot herbruikbaar gips. Het grootste deel van de productie vindt zijn weg naar de gipsplatenindustrie. Hierdoor ontstaat een kringloop die grondstoffen bespaart. De klantenkring van GipsRec bestaat uit nationale en internationale afvalsorteerbedrijven, sloopbedrijven en milieudiensten. Het plan is om het gerecyclede gips nog breder inzetbaar te maken, onder andere in de landbouw. De vestiging van GipsRec levert naar verwachting twee nieuwe arbeidsplaatsen op. 

ChemCom Industries

Chemiebedrijf ChemCom Industries maakt onder meer harsen voor de groene, houtverwerkende industrie, superplasticisers voor de beton- en gipsindustrie en tussenproducten voor de chemische industrie. Het bedrijf heeft driemaal eerder subsidie ontvangen, waaronder in 2016, voor de bouw van een installatie voor de productie van een milieuvriendelijk oplosmiddel. De huidige subsidiebijdrage is hier een vervolg op en zorgt ervoor dat de productiecapaciteit van het groene chemieproduct glycamal meer dan verdubbelt. Met de uitbreiding verbetert ChemCom Industries haar concurrentiepositie. Naar verwachting komt er één nieuwe arbeidsplaats bij. 

Groningen@Work

De subsidie voor gieterij Borcherts is afkomstig uit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB. De bijdragen voor GipsRec en ChemCom komen uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). De investering in deze twee bedrijven betekent een versterking voor het groene bedrijfscluster in de Eemsdelta. Beide subsidieregelingen zijn onderdeel van Groningen@Work, het provinciale programma voor economie en arbeidsmarkt 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch te versterken en zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.