Bijna anderhalf miljoen beschikbaar voor herstel landschap en natuur

Voor een beter en mooier landschap, waarin meer plaats is voor allerlei dier- en plantensoorten, stelt de provincie voor 2018 een bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor natuurprojecten in de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Leek, Marum, Haren en Groningen. Boeren, waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen kunnen gebruikmaken van de regeling. Aanvragen kan vanaf 20 augustus.

Landschapselementen

De provincie Groningen wil het bedrag inzetten voor aanleg en herstel van verschillende landschapselementen, zoals houtwallen, houtsingels, wegbeplantingen, pingoru├»nes, poelen en petgaten. En dat dan het liefst in combinatie met een aanpak die het leefgebied van plant- en diersoorten verbetert. Dat moet ervoor zorgen dat het landschap herstelt en dat daardoor een betere leefomgeving voor planten en dieren ontstaat.

Europees geld

Vanaf 2016 was er in totaal 3 miljoen euro beschikbaar voor landschap, natuur en biodiversiteit. Een deel is hiervan nu besteed in Oost-Groningen (2016) en in Noord- en Midden-Groningen (2017). De helft van de subsidie is afkomstig uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3), de andere helft legt de provincie Groningen bij.

Derde fase

In deze derde fase is 1,4 miljoen beschikbaar voor projecten in het westen van de provincie, binnen de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Leek, Marum, Haren en Groningen. De aanvraagperiode loopt van 20 augustus tot en met donderdag 1 november. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit.