Bijna 90.000 euro voor hulp integratie vluchtelingen in Groningen

De provincie subsidieert met 88.000 euro projecten die vluchtelingen helpen te integreren in de Groninger samenleving. In Winsum gaan vluchtelingen samen met bewoners aan het landschap werken. Verder is er in Winsum - en ook in De Marne en Oost-Groningen - speciale aandacht voor Eritrese vluchtelingen, om hen te begeleiden bij het overbruggen van het cultuurverschil met Nederland.

Groen doen we samen

In de gemeente Winsum gaan vluchtelingen samen met bewoners aan het landschap werken. Het gaat om werkzaamheden zoals snoeien, wilgen knotten, hooien en zagen. Zo krijgen vluchtelingen de kans om de taal leren, zich voor te bereiden op betaald en zo te integreren in Winsum. Het gaat om een proef, maar het is de bedoeling het een meer structureel karakter te geven. Bijvoorbeeld door een groep allochtone en autochtone vrijwilligers een terrein te laten adopteren om het op jaarlijks terugkerende dagen teonderhouden. Landschapsbeheer Groningen krijgt 20.000 euro subsidie voor dit project, waarin Vluchtelingenwerk Noord-Nederland partner is.

Eritreeërs

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland krijgt 48.000 euro subsidie voor een project waarmee vluchtelingen uit Eritrea extra ondersteuning krijgen bij de integratie in Nederland. Er wordt samengewerkt met de stichting Lemat, opgericht door Eritreeërs, om een brug te slaan tussen de cultuurverschillen tussen Eritreeërs en Nederlanders. Door de deelnemers meer kennis te geven van de Nederlandse samenleving en zich bewust te maken van eigen keuzes en kansen moet het project de zelfredzaamheid en participatie vergroten. Het project loopt in de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam en in de gemeenten De Marne en Winsum.

Workshops kinderen asielzoekerscentra

De Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid krijgt 20.000 euro om met kunstzinnige workshops kinderen in asielzoekerscentra een zinvolle tijdsbesteding te geven en daarmee hun talenten te ontwikkelen.