Bijna 900 ideeën voor Toukomst

Het project Toukomst van Nationaal Programma Groningen heeft in totaal 892 ideeën voor de toekomst van Groningen opgeleverd. De organisatie is blij met het grote aantal inzendingen. Nationaal Programma Groningen stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor ideeën die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en economie in onze provincie. Groningers konden tot en met vorige week hun idee insturen. Vanwege de  coronacrisis was de inzendtermijn met twee weken verlengd.

Campagnebeeld Toukomst 

Toukomstpanel

Ook meldden zich 240 mensen aan voor het Toukomstpanel. Dit panel adviseert het bestuur over de uit te voeren Toukomstprojecten, nadat Groningers de mogelijkheid hebben gehad ze te beoordelen. Een notaris doet binnenkort de loting om te bepalen welke twintig Groningers in het panel mogen plaatsnemen. Zij moeten een goede afspiegeling van de inwoners van onze provincie zijn. 

Ideeën

Alle ideeën zijn te vinden op Toukomst.nl. Team Toukomst gaat nu aan de slag met de
analyse van de ideeën en de voorbereiding van het bundelen. Dat gebeurt onder regie van
West 8. Naast de 892 inzenders hebben nog eens ruim 800 mensen aangegeven mee te
willen denken over het bundelen van alle ideeën. Bureau West 8 ziet veel verbanden tussen de ideeën, zoals educatie, werkgelegenheid, gemeenschapszin en economie. Ook landschap en leefbaarheid komen vaak naar voren, in combinatie met recreatie en toerisme.

Toukomstbeeld

West 8 gaat ondertussen aan de slag om het Toukomstbeeld vorm te geven. Op basis
van de vele gesprekken en contacten die er zijn geweest met inwoners en organisaties gaat het bureau een beeld schetsen van het Groningen van 2040. Uitgangspunt hierbij is gelukkig wonen,  werken en leven in onze provincie.