Bijna 8,5 ton voor basisonderwijs in provincie

De provincie Groningen, het Rijk en de schoolbesturen uit de provincie hebben op maandag 2 juli 2012 het nieuwe Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs ondertekend. Met de overeenkomst willen ze de kwaliteit van het onderwijs in de provincie verbeteren. Daarvoor investeren Rijk en provincie samen ongeveer 841.000,- euro. De ondertekening vond plaats op de Openbare Basisschool de Wirdumerdraai in Wirdum. Gedeputeerde Marianne Besselink zette namens de provincie haar handtekening. Na de ondertekening lieten de kinderen ballonnen op, met daaraan een kaartje waarop stond wat ze later willen worden.

 

De provincie Groningen, het Rijk en de schoolbesturen uit de provincie hebben op maandag 2 juli 2012 het nieuwe Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs ondertekend. Met de overeenkomst willen ze de kwaliteit van het onderwijs in de provincie verbeteren. Daarvoor investeren Rijk en provincie samen ongeveer 841.000,- euro. De ondertekening vond plaats op de Openbare Basisschool de Wirdumerdraai in Wirdum. Gedeputeerde Marianne Besselink zette namens de provincie haar handtekening. Na de ondertekening lieten de kinderen ballonnen op, met daaraan een kaartje waarop stond wat ze later willen worden.

Sterke en zwakke scholen

In het nieuwe Kwaliteitsakkoord gaan sterke en zwakke scholen in de provincie nauwer met elkaar samenwerken. Dat moet leiden tot betere resultaten. De schoolbesturen kunnen voor de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 een beroep doen op een fonds van 841.000,- euro. Dat is bijna twee ton meer dan in het vorige akkoord (2010-2011). Het Rijk stelt 200.000,- euro beschikbaar en de provincie 641.000,- euro. Daarvan is 191.000,- euro onder voorbehoud; Provinciale Staten besluiten dit najaar over dit deel.

Onderzoek

Aanleiding voor het nieuwe akkoord is, dat uit onderzoek begin 2012 bleek dat de kwaliteit van het basisonderwijs in Groningen achterblijft bij de rest van ons land. De provincie Groningen telt nog steeds relatief veel zwakke en zeer zwakke scholen.